Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Omezení v souvislosti s výstavbou Krumlovského vltavínu

Uzavření průjezdu ulice Za Jitonou

Do konce června bude uzavřen průjezd ulicí Za Jitonou v prostoru realizace výstavby.

Ulice Za Jitonou neprůjezdná

Uzavření podchodu u Jitony

Uzavírka podchodu pod silnicí I/39 se prodlužuje do konce července. 

Jitona podchod pod I/39

Omezení parkování na Špičáku 

Od pondělí 21. března 2022 začnou na sídlišti Špičák práce na výstavbě polopodzemních kontejnerů a parkoviště. Kvůli stavebním pracím bude v místě částečně omezeno parkování, které se týká cca deseti podélných stání, která jsou potřeba pro stavbu uvolnit. 

Náhradní parkování po dobu stavby, v počtu odpovídajícím zabraným parkovacím stáním, poskytne na protějším parkovišti P1 Českokrumlovský rozvojový fond.  Parkovací karty na toto parkoviště je možné si zapůjčit a vyzvednout od pátku 18. března 2022 na Odboru dopravy a silničního hospodářství (MěÚ ČK, Kaplická 439, kancelář č. 004).  

Při stavebních pracích zůstane průjezd ulicí zachován, práce jsou plánovány do 13. 5. 2022. V závěru stavby bude vyměněn asfaltový povrch v prostoru celé ulice. O dalším dopravním omezení v souvislosti s touto investiční akcí budeme informovat samostatně. 

Dopravní omezení špičák

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: