Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Práce na silnici na Tavírně

Od 26. září do 30. října 2022 bude v ulici Tavírna probíhat úprava chodníku a přechodu. Průchod pro pěší bude v místě po celou dobu stavebních prací zajištěn.

Uzavírka Českobratrské ulice

Od 26. září do 30. listopadu 2022 bude uzavřena ulice Českobratrská z důvodu provádění rekonstrukce. Jedná se o kompletní výměnu inženýrských sítí a opravu povrchu komunikace v celém rozsahu.

Sondážní práce u přechodu pod autobusovým nádražím

Od 22. do 29. září budou u přechodu pod autobusovým nádražím v Objížďkové ulici probíhat sondážní práce. Prosíme chodce, aby v místě dbali na svou bezpečnost a řídili se dopravním značením.

Výměna vodovodního řadu ve Vyšném

Od 5. září do 31. října 2022 bude ve Vyšném probíhat výměna vodovodního řadu. Práce budou rozděleny do tří etap.

Po dobu prací v jednotlivých etapách budou dotčené komunikace úplně uzavřeny. Přístup pěších k nemovitostem bude po celou dobu stavby zajištěn.

  • 1. etapa od 5. do 26. září
  • 2. etapa od 27. září do 3. října
  • 3. etapa od 4. do 31. října

Výměna vodovodu v mapě

Výstavba chodníku na Plešivci

Od 26. 8. do 17. 9. budou probíhat stavební práce podél silnice II/160 v ulici 5. května ve směru na Větřní. V rámci stavby nového Penny marketu na Plešivci se vybuduje chodník podél silnice. Stavebníkem je společnost MEXUM, s.r.o.

Dopravní omezení spočívá pouze ve zúžení jízdních pruhů Obousměrný provoz dvěma jízdními pruhy bude zachován.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde

Plešivec oprava chodníku

Uzavření silnice II/163 směrem na Dolní Dvořiště

Z důvodu stavebních prací bude od 15. srpna do 14. října uzavřena silnice II/163 na trase od křižovatky U Veverek směrem na Dolní Dvořiště (viz mapa). V průběhu prací bude tato trasa v obou směrech uzavřena. Objížďka bude vedena mimo jiné i přes Český Krumlov. Po tuto dobu lze očekávat hustější a komplikovanější dopravu.

Uzavření silnice II/163

Rekonstrukce plynovodu v ul. Za Plevnem 

Od 22. 8. do 11. 11. bude spol. REVIS – Praha, spol. s r.o. provádět výkopové práce v ulici Za Plevnem a jejím okolí za účelem rekonstrukce STL plynovodu. Práce budou probíhat po etapách a provoz bude organizován podle dopravně-inženýrského opatření. 

V první etapě bude během 5 dnů proveden protlak pod sil. I/39 mezi ulicí Za Plevnem a odstavnou plochou na protější straně silnice. Vjezd na tuto plochu bude po dobu trvání této etapy zakázán. 

Druhá etapa bude trvat asi 3 dny a během ní bude proveden podélný výkop v části ulice Za Plevnem s dopravním omezením směřujícím řidiče do ulice Domoradická. 

Třetí etapa spočívá v úplném uzavření slepé větve ulice Za Plevnem na 14 dní. 

Ve čtvrté a páté etapě budou práce probíhat v průběžné části ulice, kde bude znemožněn průjezd ulicí vždy v místě, kde bude prováděn výkop. Tato etapa bude trvat asi 20 dní. 

V šesté etapě proběhne výkop u OD Tesco bez výraznějšího dopravního omezení zhruba v délce 5 dnů. 

Dopravně-inženýrské opatření ke stažení zde

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: