Úklid a zimní údržba komunikací

STRÁNKA SE PŘIPRAVUJE

Jarní úklid začíná po ukončení zimního období tj. zpravidla termínem 30. 3. V případě příznivých klimatických podmínek jsou úklidové práce zahájeny před výše uvedeným termínem a naopak, v případě nepřízně počasí, začíná jarní úklid se zpožděním.

Orientační harmonogram jarního úklidu je uveden níže. Je však s ohledem na klimatické podmínky, postup prací a aktuální priority, upravován.

 

1. týden jarního úklidu (15.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • celé sídl. Mír od křižovatky ul. Tovární na křižovatku I/39 ul. Budějovická
 • široký chodník Mír – Trojice
 • ulice Tovární včetně chodníků
 • chodník Objížďková, chodník Trojice - Dobrkovice, chodník autobusové nádraží – prodejna Renault
 • komunikace tř. Míru

Subdodavatelsky

 • Celé vnitřní město od rest. U Dušků po křižovatku ulic Tavírna - Objížďková
 • Horní ul., ul. Rooseveltova, Dolní náměstíčko, Po Vodě, Rybářská
 • plocha autobusového nádraží včetně chodníku do Kaplické ul., schody ke spořitelně a chodník k ČS Moll, pěšina včetně lávky k pivovaru

 

2. týden jarního úklidu (16.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • sídl. Vyšehrad včetně komunikace a chodníku Na Svahu a Pod Kamenem
 • pěšina do ul. Na Svahu a pěšina od finančního úřadu do ul. Vyšehrad (pozor na schody do zelené plochy)
 • ulice Vyšenská ke kolejím, Českobratrská, Na Spojce, U Trojice, Za Plevnem, Domoradická, Za Jitonou, Nad Tratí, Lesní, Hasičská

Subdodavatelsky

 • sídliště Špičák, včetně ul. Fialková a parkoviště Špičák
 • ulice Hradní a lávka Na Ostrov
 • komunikace z ul. T.G.Masaryka do ul. tř. Míru
 • plocha před kinem, včetně pěšiny Serpentina (k paraplíčku), zvýšený chodník na tř. Míru

 

3. týden jarního úklidu (17.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • sídliště Nádražní předměstí, sídliště Vyšný, sídliště Dubina
 • ul. Vyšenská od kolejí ke kasárnám

Subdodavatelsky

 • sídliště Plešivec od ul. Konvalinková, Zvonková, Luční přes ul. Věncová, U Jeslí k rest. U Zelené ratolesti
 • ul. Pod Kaštany po spojovací komunikaci na tř. 5.května
 • prostory a pěšiny kolem bývalého okresního úřadu
 • Rechle

 

4. týden jarního úklidu (18.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • Vyšný, ul. Vyšenská od kasáren – točna – Pod Hájí – točna, ul. U kasáren – hájenka, ul. Nádražní, tř. Míru celá
 • Horní Brána (úsek mezi ul. U Poráků na křižovatkou ulic Nad Nemocnicí a Kaplická)

Subdodavatelsky

 • ulice U Cihelny, Krásné údolí, Spojovací, Strmá, Dělnická, Skalní, Slunečná, Plešivecká, Plešivecké nám., Nad Schody, Plešivecké schody, Důlní, Horská, Za Soudem  

 

5. týden jarního úklidu  (19.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • Horní Brána I. – úsek od ul. Nad Nemocnicí po ul. Rožmberskou
 • Horní Brána II. – úsek od ul. Rožmberská přes sídliště ke křižovatce Pod Sv. Duchem

 

6. týden jarního úklidu (20.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • ul. Pod Sv. Duchem - Nové Spolí - Slupenec
 • komunikace Nové Dobrkovice
 • komunikace kolem zámecké zahrady k Jízdárně, k Vodotrysku, panelka Vyšný osada

 

Organizaci a koordinaci  jarního úklidu ve městě zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Odbor koordinuje také úklid komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Harmonogram postupu úklidu může odbor dopravy operativně měnit na základě konkrétního stavu dané situace. Vždy v pátek probíhá kontrolní den s vyhodnocením průběhu úklidu a operativním upřesněním harmonogramu na následující týden.                     

Organizaci  jarního úklidu zelených ploch a zeleně ve městě zajišťuje Odbor životního prostřední a zemědělství Městského úřadu. Oba odbory provádí i kontrolu plnění harmonogramu, provádění prací a přebírají práci od dodavatelů. 

 

Fakta o jarním úklidu
Jarním úklidem komunikací a zelených ploch se rozumí zejména odstranění zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků, vyčištění odtokových struh, vpustí a rigolů, odvoz zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden. Součástí jarního úklidu je i umytí čekáren autobusových zastávek. V jarním období probíhá zpravidla i blokové čištění komunikací.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce přibližně 72 km a chodníků v celkové délce 44 km.

Jarní úklid je zahájen neprodleně po odtátí sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách a i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí. Je prováděn v období, kdy je již možné upravit potřebnou techniku ze zimní výbavy (sypače, radlice) na letní (ložné plochy, zametací zařízení).

Pořadí úklidu v jednotlivých částech města je navrženo s ohledem na zkušenosti a připomínky z předchozích let a s ohledem na dopravní význam komunikací. Pořadí je možné měnit vyžádají-li si to určité priority nebo mimořádné požadavky. 


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov