aktualizováno 26. 2. 2014

Symboly města

Mezi symboly města Český Krumlov řadíme Znak města, Logo města a Městský prapor (vlajka). U příležitosti mimořádných výročí a oslav město používá speciální loga, příkladem je logo k 700. výročí města Český Krumlov v roce 2009.

Pravidla užívání symbolů města

Znak, prapor a logo města Český Krumlov a jejich užívání stanovují pravidla, která byla schválena Radou města Český Krumlov 1. 6. 2009 usnesením č. 335/17/2009.

Zpracování a způsob správného použití znaku a loga města Český Krumlov se řídí grafickými manuály:

Žádost o použití symbolu města

Pro užití jakéhokoli symbolu města je nezbytné podat písemnou žádost.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hanicová Jiřina
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jirina.hanicova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Soudková Jana
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jana.soudkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 102

 

Grafická podoba symbolů města

Níže uvedená zobrazení znaku, praporu a loga města Český Krumlov jsou pouze ilustrativní a tyto náhledy není možné v žádném případě používat při zpracování písemných nebo grafických materiálů. Pro bližší informace o jednotlivých symbolech rozklikněte odkaz.

Znak města Český Krumlov                                                    

Velký znak města - vodoznak                        Malý znak města - vodoznak

            Velký znak                                                Malý znak

 

Logo města Český Krumlov 

     Logo Český Krumlov - vodoznak

 

Logo 700 let města Český Krumlov

Logo 700 let města Český Krumlov - vodoznak           Logo 700 let Český Krumlov - vodoznak   

 

Městský prapor (vlajka)

Vlajka města - vodoznak Logo 20 let zápisu na Seznamu světového dědictví UNESCO

Logo 20 let zápisu na Seznam UNESCO vzor

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavé odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov