aktualizováno 12. 1. 2020

Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov

aktualizováno 14.10.2013

Předmětem projektu je rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště o rozměrech 44 x 22 m nacházejícího se v lokalitě sídliště Mír v Českém Krumlově. Rekonstrukce zahrnuje zemní práce, odvodnění hřiště, uložení finálního povrchu ze štěrkopísku a vybudování oplocení. Součástí bude i dodávka 2ks branek na malou kopanou.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název: Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov
Místo realizace: sídliště Mír
Investor projektu: město Český Krumlov
Zpracovatel projektové dokumentace: Helena Matějčková, České Budějovice, IČ: 12331759
Zhotovitel stavby: Služby města Český Krumlov s.r.o., IČ: 25151321
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj, Grantový program Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2013
Stav projektu: ukončen
Termín realizace projektu: srpen - říjen 2013
Celkové výdaje projektu: 599.562,- Kč vč. DPH (z toho dotace ve výši 400tis. Kč a vlastní podíl města ve výši 199.562,- Kč)

Aktuality

11. 7. 2013 - uzavřena Smlouva o poskytnutí grantu s Jihočeským krajem
16. 9. 2013 - uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací projektu
11. 10. 2013 - ukončena realizace stavebních prací projektu, stavba předána

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Fotogalerie

Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov