aktualizováno 16. 10. 2012

Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec

aktualizováno 16.10.2012

Cílem projektu, na něhož byla získána dotace v rámci III. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, je zlepšení kvality, efektivity a podmínek výuky v rámci procesu vzdělávání. Věcným záměr projektu představuje vytvoření prostor a zajištění vhodných doprovodných prostředků pro vzdělávání odpovídající současným standardům EU a ČR prostřednictvím rekonstrukcí stávajících sportovišť a pořízením vybavení školy.

O projektu

Název: Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově
Místo realizace: Plešivec 249, Český Krumlov, PSČ 381 01
Investor projektu: město Český Krumlov
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Dodavetel vybavební:
ABCD Služby školám s. r. o.
Zhotovitel stavby: GAMA HOLDING Praha a. s.
Termín realizace: únor 2009 - září 2011
Celkové výdaje projektu: 8 284 469 Kč (Dotace z ROP NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován ERDF ve výši 7 274 128,46 Kč)

Aktuality

Z důvodu zastaralého vybavení pro všeobecnou i odbornou výuku a s ohledem na stanovený cíl projektu bylo pořízeno vybavení s celkovou hodnotou ve výši 1 442 074 Kč. Do všeobecných tříd byly pořízeny např. pylonové tabule, počítače s příslušenstvím, interaktivní tabule s dataprojektorem, do učebny přírodopisu přibyly nové mikroskopy, potřebným vybavením byla doplněna i tělocvična a kuchyňka pro praktickou výuku. Dodavatelem vybavení se stala na základě vítězné nabídky v rámci uskutečněné veřejné zakázky společnost ABCD Služby školám s.r.o. V souvislosti s pořízením nového vybavení došlo k reorganizaci výuky s důrazem na zvýšení její efektivity a kvality s ohledem na zlepšené parametry podmínek vzdělávání. Závěrem srpna byla úspěšně dokončena realizace stavební části projektu spočívající v rekonstrukci víceúčelového hřiště vč. atletické dráhy a volejbalového hřiště. Stavební práce prováděla společnost Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice. Nově je tak jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost rozšířena nabídka školních a volnočasových aktivit o volejbal, nohejbal, házenou, tenis, malou kopanou, basketbal a rekreační běh, na něž jsou sportovní povrchy a atletická běžecká dráha, přizpůsobeny. V návaznosti na nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude vydán Provozní řád stanovující provozní dobu vč. dalších podmínek provozování sportovního areálu.

Informace o dokončení projektu také zde

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

Kuchyňka pro praktickou výchovu

Další školní vybavení

Související odkazy 

Projekt Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově je spolufinancovaný Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/03.01007

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov