aktualizováno 13. 4. 2012

Rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže

aktualizováno 09.09.2010

Rekonstrukcí mostu u Domu dětí a mládeže byla bezpečně zprovozněna jedna ze tří přístupových cest do historického jádra Českého Krumlova.

Při záplavách v srpnu 2002 došlo k několikametrovému vzdutí hladiny řeky Vltavy. Prudce tekoucí voda zdvihla mostovku mostu u DDM a posunula ji po proudu řeky. Narušena a zanesena bahnem byla úložná ložiska mostu, nadzvednuta byla roznášecí silniční deska a poškozeno napojení vozovky na okrajích mostu. Zničena byla rovněž antikorozní ochrana mostových nosníků a ložisek. Generální rekonstrukce mostu byla naprostou nezbytností.

Při rekonstrukci mostu byly vyměněny nosníky, byly sanovány masivní zděné a betonové konstrukce, železobetonová deska mostovky, na mostě byla nově provedena celoplošná hydroizolace z izolačních pásů, položena nová vozovka a chodníky, most byl opatřen novým zábradlím, byly opraveny závěrné zdi na obou březích a boční opěrná zeď směrem k parkovišti.

O projektu

Název: Rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlov
Místo realizace: město Český Krumlov, most u Domu dětí a mládeže, ev.č. ČK010 v městské části Tavírna
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: JHP mosty, Ústřední 60, Praha 10, IČ 45798290
Stav projektu: projekt dokončen
Termín realizace: únor - červen 2007
Celkové náklady: 19 975 000 Kč (dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 18 500 000 Kč)

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov