aktualizováno 15. 9. 2020

Veřejné představení hrubopisu územní studie veřejných prostranství Nového Spolí

aktualizováno 15. 9. 2020

Město Český Krumlov a architektonická kancelář Ing. arch. MgA. Jiří Bíza zvou obyvatele a zájemce na představení hrubopisu Územní studie veřejných prostranství městské části Nové Spolí CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551. Prezentace se uskuteční v úterý 29. září 2020 od 16.00 hodin v restauraci Kavalírka, Tichá 56, Český Krumlov.

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Logo EU + MMR

Obsah prezentace 

1. Co je a k čemu slouží územní studie

2. Hlavní témata, která jsou pro návrh určující

3. Představení rozpracovaného návrhu, který slouží jako základ k diskusi pro finální řešení

4. Diskuze s veřejností

5. Hrubopis představí Ing. arch. MgA. Jiří Bíza

Veřejného projednání budou účastni mimo zpracovatelů územní studie i Ing. Josef Hermann - místostarosta města a určený zastupitel pro územní plánování, Ing. arch. Ondřej Busta - architekt města, Ing. Jana Hermanová - vedoucí Odboru úřad územního plánování, Ing. Petr Pešek - vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov. 

V souvislosti se současnou epidemickou situací může dojít ke změně formy prezentace (např. online přenos), o takové změně bude město neprodleně informovat. 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hermanová Jana, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov