aktualizováno 9. 6. 2020

Veřejná prezentace analytické části studie území Domoradic

aktualizováno 9. 6. 2020

Město Český Krumlov a architektonická kancelář Uhlík architekti zvou veřejnost na představení analytické části Územní studie veřejných prostranství městské části Domoradice (CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551), které se uskuteční v úterý 23. června 2020 od 17.00 hodin v kině Luna, Špičák 134, Český Krumlov.

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Logo EU + MMR

Obsah prezentace

1. Co je a k čemu slouží územní studie
2. Hlavní témata, která jsou pro návrh určující
3. Představení analytických výkresů a schémat
4. Diskuze s veřejností
5. Analytické podklady představí za společnost Uhlík architekti MgA. Ing. arch. Petr Uhlík

Veřejného projednání budou účastni mimo zpracovatelů územní studie i Josef Hermann - místostarosta města a určený zastupitel pro územní plánování, Ondřej Busta - architekt města, Jana Hermanová - vedoucí Odboru úřad územního plánování,Petr Pešek - vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hermanová Jana, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov