aktualizováno 2. 10. 2019

Podpora terénní práce

Aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem terénní práce je napomáhat sociálně slabým osobám překonávat nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Terénní práce probíhá v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách.

O projektu

Název projektu: Podpora terénní práce
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Úřad vlády ČR
Termín realizace: 1.1. - 31.12.

Výše finanční podpory v jednotlivých letech: 

Rok 2020 - 589.500 Kč
Rok 2019 - 496.500 Kč
Rok 2018 - 300.000 Kč
Rok 2017 - 299.440 Kč
Rok 2016 - 246.000 Kč
Rok 2015 - 175.000 Kč
Rok 2014 - 125.000 Kč
Rok 2013 - 99.818 Kč
Rok 2012 - 249.734 Kč
Rok 2011 - 66.126 Kč

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pechová Ingrid, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov