aktualizováno 2. 10. 2019

Obnova vnějšího pláště Budějovické brány v Českém Krumlově

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministersva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Obnova vnějšího pláště Budějovické brány v Českém Krumlově
Poskytovatel podpory:
Ministerstvo kultury ČR / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu:
město Český Krumlov
Místo realizace projektu:
Budějovická brána, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu:
2017
Zhotovitel stavby:
VIDOX s.r.o., IČ: 25160168
Stav projektu:
ukončen
Celkové výdaje projektu:
518 487 Kč
z toho dotace:
335 000 Kč

Popis projektu

Obnova vnějšího pláště objektu Budějovické brány spočívá zejména v těchto pracech:

  • lokální opravě omítkových vrstev oklepáním a doplněním vápenné omítky,
  • opravě kvádrového průčelí a cimbuří vápennou maltou, s konzervací postřikem vápenné vody v 16 cyklech,
  • provedení vápenného nátěru ve shodné barevnosti jako stávající, v kombinaci cihlově červené a tmavého okru,
  • přípravě římsy z prejzové krytiny shodné materiálem, na vápennou maltu,
  • opravě 5 kusů okenních výplní provedením nového nátěru v tmavě hnědé barvě.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov