aktualizováno 7. 1. 2020

Zřízení svodidla u místní komunikace Vyšenská

aktualizováno 14. 10. 2019

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zřízení jednostranného svodidla JSNH4/N2 u místní komunikace č. 2a Vyšenská
Registrační číslo projektu: 420-01-001/16
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo reaizace projektu: Vyšenská, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 08/2016
Zhotovitel stavby: VESIBA s.r.o., IČ: 61248711
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 373 865,80 Kč
z toho dotace: 156 532 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Místní komunikace č. 2a Vyšenská byla v předmětném úseku opatřena nefunkčním a předpisům nevyhovujícím lanovým pružidlem s betonovými sloupky. Toto lanové pružidlo bylo v rámci projektu odtraněno a nahrazeno jednostranným ocelovým svodidlem JSNH4/N2 dle TP 167/2012 v délce 129 m. Zároveň byly provedeny související úpravy nezpevněné krajnice (seříznutí, zásyp děr po pružidle).

Fotogalerie

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Jirovec Karel
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov