aktualizováno 13. 7. 2006

Protipovodňová ochrana města Č. Krumlov na Vltavě a Polečnici

Krajský úřad Jihočeského kraje zadal v červnu zpracování komplexní Koncepce protipovodňové ochrany Jč kraje. Společnost Hydroprojekt CZ Praha by měla hotový materiál předat v listopadu letošního roku.

Tato společnost po povodních 2002 vypracovala pro město Č. Krumlov už několik odborných studií za zhruba 350 000 Kč - studie odtokových poměrů povodí Polečnice v intravilánu i extravilánu (uvnitř i vně) Č. Krumlova či protipovodňová opatření na Polečnici uvnitř města. Město ČK se především zaměřilo na Polečnici, Povodí Vltavy se pak v analýzách věnovalo Vltavě. Výstupy ze studií jsme poskytli správci toku Povodí Vltavy, které provedlo v letech 2004 - 2005 ze svých finančních zdrojů nezbytné úpravy na toku Polečnice tak, aby větší voda prošla Krumlovem co nejrychleji a poměrně bezpečně. Jde např. snížení jezové hrany původního jezu pod dnešním Bus parkingem - původní ostrá hrana z ocelových štětovnic byla odříznuta a nahrazena balvanitým stupněm, takže přechod vody je pozvolnější, nedojde tak snadno k rozlivu vody na silnici Chvalšinská. Dále byly provedeny úpravy vzrostlé zeleně okolo celého toku Polečnice, byly vyspraveny kamenné nábřežní stěny. Vzhledem k tomu, že do konce letošního roku ministerstvo zemědělství přispívá na likvidaci následků povodní a teprve od roku 2007 na protipovodňová opatření, je zřejmé, že Povodí Vltavy začne až protipovodňovými opatřeními na Polečnici až s finanční podporou ministerstva. Realizace projektu má přinést ochranu před stoletou vodou. Překážkou účinných opatření je ale kamenný most při vjezdu ke sportovní hale, který byl letos prohlášen kulturní památkou. V případě, že na toku zůstane, stupeň povodňové ochrany se sníží. Proto město podalo rozklad na ministerstvo kultury.

..

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: