aktualizováno 1. 12. 2020

Odbor správy majetku a investic (OSMI)

Odsunutí splatnosti nájemného za nebytové prostory

Město chce v této tíživé situaci vyjít vstříc podnikatelům. Po dobu trvání nouzového stavu proto nebude sankcionovat pozdní úhrady nájemného, a to až šest měsíců po splatnosti. Opatření se týká podnikatelských subjektů, které mají uzavřené nájemní smlouvy s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem.

Odbor správy majetku a investic na úseku přípravy projektů zpracovává podklady stavebního charakteru, zajišťuje projektovou přípravu, zpracovává stanoviska města, posuzuje investiční záměry a projekty jiných investorů a na základě pověření jedná za město jako účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a dalších správních řízeních vedených stavebním úřadem či jiným správním úřadem. Na úseku investiční výstavby a oprav zajišťuje přípravu i realizaci staveb města Český Krumlov, provádí inženýrskou činnost investora a předává do majetku. Dále zajišťuje opravy a odstraňuje havárie na zařízení v majetku města a provádí jejich periodické revize. Na úseku veřejných zakázek a dotací úzce spolupracuje s oddělením strategického rozvoje.

Na úseku majetkových dispozic zajišťuje prodeje, koupě a směnu, nájmy a výpůjčky nemovistostí včetně bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Dále realizuje výkupy nemovitostí pro rozvojové aktivity města a dále nakládá s majetkem města. Na úseku evidence majetku mimo jiné předkládá koncepce a návrhy pro účelné nakládání s majetkem, vede pasport nemovitého majetku, zajišťuje základní periodické prohlídky objektů a obstarává bytový fond města.

Náplň práce Odboru správy majetku a investic je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Petr Pešek

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Balcarová Dagmar, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: dagmar.balcarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 600
Benešová Jolana
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: jolana.benesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 701
Bohdalová Zdeňka, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku - účetní
E-mail: zdenka.bohdalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 603
Jirovec Karel
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609
Pazderka Hynek, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 717
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700
Přibylová Alena, Bc.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: alena.pribylova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 608
Rajdlová Marta
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: marta.rajdlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 601
Štěpánek Jan, PaedDr.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: developer - investiční referent
E-mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 607
Valach Miroslav, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: miroslav.valach@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 605
Velíšková Ivana
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 604

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov