aktualizováno 25. 6. 2021

Český Krumlov daruje jihomoravským obcím 80 tisíc korun

V pátek 25. června 2021 mimořádně zasedala Rada města Český Krumlov, která jednohlasně a okamžitě schválila poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým včerejší ničivým tornádem: obci Hrušky 20 000 korun, obci Mikulčice 20 000 korun, městysu Moravská Nová Ves 20 000 korun a obci Lužice taktéž 20 000 korun. 

„V této mimořádně katastrofické situaci jsme samozřejmě s finanční pomocí neváhali. Naše podpora míří k obyvatelům, kteří přišli o své domovy a jakákoli pomoc, ať už finanční nebo materiální, je tolik potřebná a důležitá,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Obyvatelé, kteří chtějí finančně přispět zasaženým obcím, se mohou obrátit na několik oficiálních sbírek, mezi které patří např. sbírka Diecézní charity Brno https://dchb.charita.cz/, číslo účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002. Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov