aktualizováno 30. 11. 2021

Opravy kanalizace v Linecké ulici si vyžádají dopravní omezení

V příštím týdnu bude zahájena výměna dosluhující kanalizace v Linecké ulici. Rozsáhlejší rekonstrukce s sebou přinese omezení v dopravním provozu.

Na křižovatce ulic Linecká a Horská u budovy okresního soudu začne ve středu 27. října 2021 plánovaná rekonstrukce sto šestnácti metrů kanalizačního vedení. „Kanalizace je v havarijním stavu, opakovaně se kvůli ní v křižovatce propadá zádlažba,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

S rekonstrukcí se pojí řada dopravních uzavírek a omezení. Po dobu stavby bude dotčený prostor Linecké ulice a průjezd do ulic Za Soudem a Horská úplně uzavřen. Součástí uzavírky bude vyznačení objízdných tras. Do ulice Horská a na Plešivecké náměstí se řidiči dostanou ulicí Plešivecká, která bude zjednosměrněna pouze pro jízdu směrem k Plešiveckému náměstí a vozidla budou vyjíždět ulicí Důlní a dále kolem zámecké zahrady.

„Vzhledem k tomu, že Linecká ulice ze směru od Tavírny slouží ráno k intenzivnímu dovážení dětí do školy, je podél oplocení Městského parku navrženo několik dočasných stání pro tuto dopravní obsluhu,“ vysvětluje starosta.

Vozidla přijíždějící k uzavírce od náměstí a vozidla, která standardně využívají průjezd Lineckou ulicí ve směru ven z centra, nebudou moci v tomto směru město opustit. Bude jim umožněn výjezd ulicí Horní, v níž se otočí směr provozu s výjezdem na Objížďkovou ulici.

Průchod stavbou bude možný, pouze v některých exponovaných chvílích bude pozastaven, nicméně v takové situaci je v každém směru možné toto místo obejít (Plešivecké schody, Růžová zahrada, Městský park).

V souvislosti s rozsahem výkopových prací nebude možné zajistit příjezd k parkovacím stáním u budovy okresního soudu a k dalším institucím zpřístupňovaných ulicí Za Soudem. „V tuto chvíli neuvažujeme o neřízeném zprůjezdnění Růžové zahrady, která by tuto dopravní obsluhu částečně zajistila. Je ale možné tuto zkratku využít pro naléhavé případy, např. pro dům s pečovatelskou službou,“ dodává starosta.

Stavební práce potrvají do 30. listopadu 2021 a bude je provádět společnost IRO Stavební s.r.o. Za výměnu kanalizace zaplatí město 1,25 milionu korun.

Linecká ulice, výměna kanalizace

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov