aktualizováno 12. 2. 2021

Pracoviště dopravně správních agend je uzavřeno

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje je od 12. 2. 2021 uzavřeno oddělení dopravně správních agend na Městském úřadě Český Krumlov. Toto oddělení zajišťuje výkon agendy registru vozidel a registru řidičů. 

„Obnovení provozu očekáváme ve čtvrtek 25. února 2021*. Omlouváme se všem, kteří měli v uvedeném období v úmyslu využít služeb na tomto úseku, případně měli předem rezervovaný termín, nebudeme je moci obsloužit,“ uvádí tajemník úřadu Radim Rouče.  

Klienty, kteří mají na oddělení v uvedeném období zarezervovaný termín pro vyřízení svých záležitostí a poskytli své kontaktní údaje, úřad vyrozumí napřímo. 

*Původně avizovaný termín 22. 2. nemohl být z důvodu přetrávávají nákazy zachován.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov