aktualizováno 27. 10. 2021

Milostivé léto je příležitost, jak vyřešit své dluhy vůči veřejnoprávním institucím

V souvislosti s novelou exekučního řádu mají dlužníci možnost v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 umořit své dluhy u veřejnoprávních institucí a svůj původní dluh zaplatit bez navýšení o úroky z prodlení, penále a jiného příslušenství. Jedná se o tzv. „Milostivé léto”.

Tato jedinečná a neopakovatelná příležitost umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti a začít znovu důstojný život.
Čas na řešení je velmi omezený, a proto je potřeba jednat rychle.

Podmínky pro uplatnění Milostivého léta

Musí se jednat o dluhy, které řeší soudní exekutor (ne na daňové a správní exekuce).

Věřitelem je veřejnoprávní instituce (např. obec, nemocnice, technické služby, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize apod.). Nejčastěji se bude jednat o dluhy na nájmech, poplatky za odpady, poplatky za zdravotní pojištění, pokuty za jízdu na černo a další.

Nelze uplatnit pokud, vám byl uložen peněžitý trest v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, na pohledávky z důvodu majetkové či zdravotní újmy nebo pro dlužné výživné. Zpravidla také nelze uplatnit u přeprodaných pohledávek.

Základní postup

Oslovit exekutora doporučeným dopisem s žádostí o uvedení výše jistiny tedy dluhu (uvést, že dlužník chce využít MILOSTIVÉHO LÉTA).

Uhradit jistinu (dluh) a náklady na zastavení exekuce tj. 908 Kč (tj. poplatek 750 Kč + DPH).

Při dodržení celého postupu exekutor ukončí exekuci.

Kam se obrátit o radu ohledně využití Milostivého léta?

Městský úřad ČK, Odbor sociálních věci a zdravotnictví v Českém Krumlově: tel. 380 766 400 nebo na organizace zabývající se poradenstvím jako je THEIA – krizové centrum o.p.s.: tel. 770 160 904 nebo Bezplatná poradna mezi paragrafy ICOS: tel. 380 727 600 či na další organizace jako je například Člověk v tísni, o.p.s.: tel. 770 600 800 a další poradny.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov