aktualizováno 13. 1. 2021

Cena vodného a stočného od nového roku

Celkem o 13 korun se v Českém Krumlově navyšuje od nového roku cena vodného a stočného. Prostředky, které navýšením město získá, použije na splátky úvěru a opravy čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu, které koupilo v minulém roce. 

Rada města Český Krumlov v závěru minulého roku schválila cenu vodného a stočného, kterou budou obyvatelé města platit od nového roku. Cena vzešla z „malého“ koncesního řízení (jen na dobu tří měsíců), které bylo město nuceno vyhlásit z důvodu ukončení platnosti nájemního vztahu se stávajícím provozovatelem městských vodovodů a kanalizací k 31. 12. 2020. Vzhledem ke krátké době pronájmu a nemožnosti do něj zařadit i čistírnu odpadních vod se řízení zúčastnil jen současný provozovatel společnost ČEVAK a.s.

Cena jednoho kubického metru vody včetně daně z přidané hodnoty (v jednosložkové formě) bude stát nově 91,87 korun (vodné 41,10 Kč, stočné 50,78 Kč), což je o 13 korun více oproti předchozímu roku.

„Cena vodného se meziročně zvýšila o jednu korunu, cena stočného o dvanáct korun, na čemž se rozhodujícím způsobem podílelo zvýšení nájemného za pronájem čistírny odpadních vod a souvisejících kanalizací. Zvýšení bylo nezbytné uplatnit z důvodů tvorby zdrojů na jejich obnovu, resp. splátky úvěru, kterým byla financována koupě čistírny a obchvatného kanálu,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Uvedené ceny budou platit pouze tři měsíce do 31. 3. 2021. Do té doby by mělo být dokončeno „velké“ koncesní řízení na pronájem vodovodní a kanalizační sítě, plus nově pořízené čistírny a obchvatného kanálu, a to na dobu deseti let. Toto koncesní řízení bylo již vyhlášeno a z otevřené soutěže provozovatelů vodovodů a kanalizací působících na českém trhu by měl vzejít vítěz, který nabídne městu nejnižší cenu vodného a stočného. Jaká bude její konkrétní výše a jak se bude lišit od té současné, by mělo město vědět na konci prvního čtvrtletí, pokud vše proběhne podle plánu.

„Meziroční nárůst vodného a stočného o 13 korun za kubík je samozřejmě nepříjemné, ale koresponduje s tím, co bylo mnohokrát vysvětlováno v rámci diskuzí o koupi čistírny a obchvatného kanálu. Bez výrazného navýšení prostředků investovaných do obnovy čistírny a obchvatného kanálu by její další provoz a kvalita čištění byly neudržitelné. A takto investované prostředky se musí nutně projevit v kalkulovaných nákladech, a tím i v ceně odpadní vody,“ dodává místostarosta.

Přestože 13 korun za kubík vody navíc není málo, zůstává Český Krumlov cenově stále zhruba na průměru tuzemských cen vodného a stočného.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov