Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Výstavba přechodu na Chvalšinské omezí provoz

Od 3. 5. do 30. 5. 2021 bude v ulici Chvalšinská v Českém Krumlově (sil. I/39) probíhat výstavba přechodu pro chodce vč. ostrůvku a následných úprav povrchu komunikace. Jedná se o stavbu propojující již dokončenou cyklostezku na obou stranách silnice. Provoz bude na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. V případě tvorby kolony bude provoz řízen pracovníky stavby. Pěší provoz bude přesměrován mimo prostor stavby.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde

-------------------------------------------------------------------

Částečná havarijní uzavírka mostu u Rájova

Na silnici I/39 na hlavním tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova je u Rájova od dneška částečně uzavřen most (ev. č. 39-005) přes řeku Vltavu. Na konstrukci mostu došlo intenzitou provozu k poškození mostního závěru a stav vyžaduje okamžitou opravu.

Vzhledem k tomu, že není možné most úplně uzavřít kvůli převedené dopravě z uzavírky silnice I/3 u Velešína, budou práce probíhat za místního omezení pruhů a průjezdu.

Veškerý provoz bude projíždět stavbou ve dvou střídajících se režimech – dle postupu opravy to bude buď posun jízdních pruhů a výrazně snížená rychlost, nebo osazení světelné signalizace a průjezd kyvadlově jedním pruhem.

V místě se očekávají kolony, řidiči se tak musí obrnit trpělivostí a na své cesty vyrážet s předstihem.

Dokončení opravy se předpokládá v pátek 7. května 2021.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

--------------------------------------------------------------------

Oprava silnice u Velešína svede nákladní dopravu přes Český Krumlov. Objížďka potrvá dva a půl měsíce

Kvůli opravám silnice I/3 v úseku Velešín – Holkov povede od 6. dubna do 11. června 2021 objízdná trasa pro vozidla nad 6 tun přes Český Krumlov.  

Předpokládá se, že zvýšená intenzita provozu zpomalí průjezd městem, a to především na trase silnic I/39 směrem z Českých Budějovic a II/157 směrem na Kaplici.  

Můžeme očekávat kolony právě na křižovatce těchto dvou vytížených dopravních tepen. Řidiče tak prosíme, aby se obrnili trpělivostí a na své cesty vyráželi raději s předstihem.

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov