aktualizováno 6. 5. 2021

COVID: Informace pro občany a podnikatele

Životní situace s covidem

Aktuální opatření, provoz obchodů a služeb, covid v běžném životě apod. najdete na webu Ministerstva vnitra covid.gov.cz.

Krizové ošetřovné pro rodiče

Kompenzace

Kompenzační programy pro zaměstnance, rodiny a podnikatele jsou k dispozici na https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

 

Očkování, testování, protiepidemický systém

Informace k očkování, protiepidemickým opatřením, testování, statistiky a důležité kontakty najdete na webu Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/.

Informace k vakcínám a zapojení praktických lékařů do systému očkování

Centrální rezervační systém k očkování

https://registrace.mzcr.cz/

Nemocnice Český Krumlov

Informace o očkovacím místě, odběrovém místě pro testování atd. najdete na http://www.nemckr.cz/

Pomoc seniorům při registraci k očkování

Tel. 1221 - bezplatná linka Ministerstva zdravotnictví

Tel. 800 100 450 - bezplatná linka Jihočeského kraje

Tel. 778 711 847 - linka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov (pondělí–čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, pátek od 8.00 do 12.00 hodin)

Pomoc seniorům s nákupy potravin a léků

Po dobu nouzového stavu opět nabízí město Český Krumlov pomoc potřebným s nákupy. Seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením zajistí nákup potravin, drogerie a léků a následně jejich rozvoz do místa bydliště. Službu rozvozu poskytne město zdarma, přičemž nákup si hradí klient sám. Více informací k dispozici zde

Městský úřad Český Krumlov

Městský úřad funguje od 26. 4. 2021 v běžném režimu s úředními hodinami v plném rozsahu. 

K vyřízení záležitostí již není nutné, aby se klienti objednávali, přesto rezervaci termínu na úřadu doporučujeme → online objednávkový systém. Rezervace návštěvy na úřadu je pohodlný způsob, kdy klienti nemusí trávit čas čekáním, než na ně přijde řada a mají jistotu, že v objednaný čas se jim bude úředník věnovat.

 

Živnostníci, podnikatelé a firmy se mohou obracet na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci podpory podnikání v době koronavirové krize, nebo ohledně kompenzačních programů jednotlivých resortů, které lze pro živnost či podnikání využít.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách https://1212.mpo.cz/, nebo je možné bezplatně zavolat na linku 1212, a to každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.

Kompenzace

Všechny kompenzační programy pro podnikatele jsou k dispozici na https://covid.gov.cz/situace/kompenzace.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora zajišťuje ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi pro své členy poradenský servis zdarma.

Podnikatelé mohou kontaktovat Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově:

Kontakt: Helena Nekolová, e-mail: nekolova@jhk.cz; telefon: 608 572 251, denně k dispozici od 7.30 do 16.00 hodin.

Úřední hodiny jsou v době nouzového stavu omezeny: PO a ST: 7.30 – 16.00 hodin. Pro prvotní komunikaci spíše využijte telefonického nebo e-mailového kontaktu.

www.jhk.cz

Snížení nájemného za pronájem nemovitostí ve vlastnictví města v souvislosti s 2. vlnou covid-19

Město Český Krumlov v roce 2021 snižuje nájemné podnikatelům, živnostníkům a organizacím v městských nemovitostech, kteří jsou přímo postiženi vyhlášeným nouzovým stavem (od 5. 10. 2020 dosud) a s tím souvisejícími vládními opatřeními, a to o 25 % z roční výše nájemného.

Zároveň u všech nájemců, kterým byla poskytnuta sleva z nájemného v minulém roce v souvislosti s 1. vlnou covid-19, nebude město valorizovat nájemné o inflaci v roce 2021 a nájemné tak zůstane v původní výši roku 2020 před snížením.

Navíc je odložena splatnost nájemného za první pololetí 2021 pro všechny nájemce dotčené 2. vlnou COVID-19 bez sankcí do 30. září 2021.

Také městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond poskytla slevu za pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání, které byly postiženy nouzovým stavem, ve výši 30 % ze smluvního nájemného za dvě kalendářní čtvrtletí (čtvrté čtvrtletí 2020 a první čtvrtletí 2021).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov