Darovací listina z roku 1620, v níž Ferdinand II. Habsburský daroval Buquoyům rožmberské, novohradské a libějovické panství

Darovací listina z roku 1620, v níž Ferdinand II. Habsburský daroval Buquoyům rožmberské, novohradské a libějovické panství

.