aktualizováno 7. 1. 2020

Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM

aktualizace 15. 10. 2019

Cílem projektu byla regenerace části stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru v Českém Krumlově a regenerace stromořadí vysazeného podél bývalé cesty z městského parku do areálu bývalé střelnice - v současnosti alej lemuje parkoviště u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2014
Zhotovitel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ: 26070570
Zhotovitel díla: Tomáš Havel, IČ: 71566619
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 209 660,57 Kč
z toho dotace: 167 728 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov získalo v roce 2013 z Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, Opatření 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity, Podopatření I., část podopatření I. finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací k záměru „Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM". Celkové výdaje na zpracování projektových dokumentací byly ve výši necelých 20tis. Kč vč. DPH.
V roce 2014 se městu podařilo získat z Jihočeského kraje v rámci stejného grantového programu, Opatření 1, Podopatření I., část podopatření IV, finanční prostředky na samotnou realizaci předmětného projektu.

Projekt je rozdělen na dvě části:

ČÁST I. Stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr
Jedná se o část historické oboustranné aleje podél komunikace spojující Zámeckou zahradu a Kvítkův Dvůr. Vzhledem k vysokému stáří dochází u řady dřevin ke zhoršování zdravotního stavu, u některých jedinců se již jedná o stav havarijní. Projekt byl vypracován ve dvou variantách a to částečná a úplná obnova aleje. Vzhledem k dendrologickému a entomologickému posouzení aleje vypracovaného AOPK ČR, ve kterém se uvádí, že některé dřeviny jsou biotopem pro chráněné druhy živočichů, bude realizována varianta částečné obnovy aleje.

ČÁST II. Stromořadí u parkoviště u DDM
V souvislosti se záměrem propojit lokality jižní terasy a městský park (záměr navazuje na realizaci projektu „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově") je plánováno vybudování komunikace pro pěší v prostoru vymezeném parkovištěm u DDM a řečištěm Vltavy. V předmětném úseku prochází komunikace oboustrannou alejí vzrostlých stromů, u nichž je nutné - s ohledem na zvýšený pohyb osob a blízkost parkoviště - zajistit provozní bezpečnost.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Apfelthaler Petr
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - veřejná zeleň
E-mail: petr.apfelthaler@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 553
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov