aktualizováno 7. 11. 2013

Výměna zábradlí Tavírna a Plešivec, Český Krumlov

aktualizováno 6.11.2013

O projektu

Název: Výměna zábradlí Tavírna a Plešivec, Český Krumlov
Místo realizace: Plešivec a Tavírna, Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Služby města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 25151321
Stav projektu: realizace dokončena
Termín realizace: září 2013
Celkové výdaje projektu: 211.435,- Kč
Celková výše podpory: 168.590,- Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

Popis projektu a jeho realizace

V letošním roce byl realizován za přispění finančních prostředků z grantů Jihočeského kraje projekt výměny stávajícího a bezpečnostním předpisům nevyhovujícího dvoumadlového ocelového zábradlí navazujícího na stávající zábradlí mostu ev. č. 160-001 ve frekventovaných částech města Tavírna a Plešivec v celkové délce 141 m. Zábradlí bylo vyměněno ve třech samostatných částech:

  1. zábradlí navazující oboustranně na zábradlí mostu jako součást místní komunikace U sv. Ducha a Tavírna (p.č. 404/6,1311/1) - 48 m
  2. zábradlí podél komunikace Tavírna a U Vltavy (p.č. 1311/1) - 48 m
  3. zábradlí podél chodníku od mostu na Plešiveckou ulici (p.č. 1288/10) - 45 m

Staré zkorodované a zdeformované zábradlí bylo nahrazeno novým dvoumadlovým ocelovým trubkovým zábradlím s protikorozní úpravou. Po demontáži starého zábradlí a instalaci nového zábradlí byly obnoveny poškozené živičné povrchy komunikací a byla vytvořena dle vyhl. č. 398/2009 vodící linie zvýšeným parkovým obrubníkem. Cílem tohoto projektu bylo obnovení záchytné funkce zábradlí a zajištění bezpečnosti chodců, procházejících po těchto frekventovaných místních komunikacích. Stavební práce provedla společnost Služby města Český Krumlov, s. r. o. Výdaje na realizaci projektu dosáhly celkové výše 211 tisíc Kč. Z finančních prostředků Jihočeského kraje získalo město dotaci na realizaci projektu ve výši 168 tisíc Kč.

Fotogalerie

Před výměnou

Realizace

Po výměně

 

 

Projekt "Výměna zábradlí Tavírna a Plešivec, Český Krumlov" vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu "Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích".

Jihočeský kraj - logo (250)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov