aktualizováno 7. 1. 2020

Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v Českém Krumlově

Aktualizace15. 10. 2019

Cílem projektu bylo pořízení 1000 ks hřbitovních označovacích čísel, která byla použita pro jednotnou evidenci hrobových míst na městském hřbitově v Českém Krumlově, čímž byl dodržen zákon o pohřebnictví a Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov. Pořízená hřbitovní čísla byla použita k evidenci hrobů zejména v urnovém háji.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v Českém Krumlově
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2014
Dodavatel: Adam Kůžel, IČ: 02326779
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 90 750 Kč
z toho dotace: 50 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov je na základě § 21 zákona č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví, a v návaznosti na Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov (Obecně závazná vyhláška č. 12/2003 s účinností od 23.10.2003, čl. III., písm. f) povinno vést související evidenci o hrobových místech a uložení lidských ostatků na městském hřbitově v Českém Krumlově. Projekt řešil povinnost správce tohoto veřejného pohřebiště, města Český Krumlov, vést jednotnou evidenci hrobových míst a uložení lidských ostatků.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Balcarová Dagmar, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: dagmar.balcarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 600
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov