aktualizováno 23. 6. 2019

Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit

aktualizováno 23.6.2019

V rámci realizace projektu došlo k vytvoření nových odpočinkových přístupových tras k areálu klášterů, čímž by měla být do budoucna významně posílena návštěvnost této turistické atraktivity.

O projektu

Název projektu: Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/16.02543
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Partner projektu: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.
Místo realizace projektu: pravobřežní část Jelení zahrady, lávka přes Vltavu u pivovaru, pěší stezka od lávky přes Vltavu u pivovaru k ul. Objížďková
Termín realizace projektu: březen 2012 - říjen 2013
Zpracovatel projektové dokumentace: 4DS, spol. s r. o.
Zhotovitel stavby: K-BUILDING CB a.s.
Technický dozor investora: INBEST spol s r.o.
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 9 569 616 Kč
z toho dotace: 7 645 613 Kč

Popis projektu

Projekt je rozdělen na dvě části:

 • I. rekonstrukce pěší stezky vedoucí od ul. Objížďková k lávce přes Vltavu u pivovaru, rekonstrukce lávky přes Vltavu u pivovaru
 • II. vytvoření vycházkového okruhu s doplňkovými volnočasovými aktivitami v pravobřežní části vodního toku Polečnice na území Jelení zahrady nacházející se v lokalitě mezi ulicí Chvalšinská, parkovištěm P1 - Jelení zahrada, lávkou v Jelení zahradě (evid. č. CK-015), objekty areálu státního hradu a zámku Český Krumlov, objekty ulice Latrán (zadními trakty budov a zahradami) a mostem u Budějovické brány. Konkrétně se bude jednat o vytvoření zpevněných ploch: mlatové chodníky s obrubníkem z kamenných odseků, terénní schodiště z kamenných odseků a plochy pro aktivity: hřiště pro pétanque a dětské hřiště, Projekt počítá s vybudováním veřejného osvětlení a umístěním mobiliáře.

Realizací projektu byly zatraktivněny v nedávné době nedostatečně využívané a dlouhodobě opomíjené zóny v historickém centru města, čímž došlo nejen k nárůstu městské plochy určené ke krátkodobé rekreaci, ale zároveň došlo i k odlehčení dnes již tak přetížené pěší zóny Latrán. Navrhované odpočinkové trasy by měly tvořit protipól tržně orientovanému středu města.

Projekt Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Aktuality

 • 1. 10. 2013 - stavba zkolaudována.
 • 13. 9. 2013 - ukončení stavebních prací projektu - předání a převzetí stavby.
 • 4. 7. 2013 - žádosti o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu bylo ze strany poskytovatele dotace vyhověno. Z důvodů posunutí termínu pro dokončení stavebních prací projektu zůstává průchod přes lávku u pivovaru k ul. Objížďková i nadále uzavřen
 • 4. 6. 2013 - město Český Krumlov předložilo poskytovateli dotace žádost o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, nově prosinec 2013
 • 2. 6. 2013 - území Jelení zahrady bylo zatopeno rozvodněnou Polečnicí. Výstupy projektu byly z velké části poničeny. Lávka přes Vltavu u pivovaru bude dlouhodobě nepřístupná vzhledem k hlášenému 3. stupni povodňové aktivity na řece Vltavě.
 • 7. 5. 2013 z důvodů posunutí termínu pro dokončení stavebních prací projektu s ohledem na špatné povětrnostní podmínky v měsíci březnu a na počátku měsíce dubna, které neumožňovaly průběh stavebních prací v souladu s harmonogramem stavby, bude průchod přes lávku u pivovaru k ul. Objížďková uzavřen do první poloviny června 2013
 • 1. 11. 2012 - rekonstrukce lávky přes Vltavu u pivovaru a přístupové cesty k lávce od ul. Objížďková vyžadují uzavření tohoto průchodu pro veřejnost. Předpokládá se, že tento průchod bude uzavřen až do 30. 4. 2013. Děkujeme občanům i návštěvníkům města za pochopení.
 • 27. 9. 2012 - byly zahájeny stavební práce projektu.
 • 27. 9. 2012 - město Český Krumlov uzavřelo s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 • 18. 9. 2012 - byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektu, společností K-BUILDING CB a.s.
 • 27. 2. 2012 - Město Český Krumlov obdrželo z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení o schválení projektu k financování 
 • 10. 1. 2012 - Město Český Krumlov podalo v rámci 16. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad žádost o poskytnutí podpory projektu

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Jirovec Karel
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710

Fotogalerie

 

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov