aktualizováno 23. 10. 2019

Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa

aktualizováno 23. 10. 2019

Cílem projektu byla revitalizace městského parku tak, aby mohl zcela plnit funkci veřejného prostranství a prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Stavební práce první etapy projektu zahrnovaly sanaci a revitalizaci nevyhovujícího stavu zeleně, cestního systému, instalaci nového systému veřejného osvětlení, kamerového systému, oplocení a rekonstrukci unikátních architektonických prvků. Areál parku byl doplněn o objekty stěžejní pro jeho plnohodnotné využití (odpočívadla, dětská hřiště, mobiliář). Realizací projektu bylo dosaženo nejen kvalitního relaxačního prostředí, ale zhodnotil a zachoval se jím dendrologický, ekologický a kulturně-historický potenciál této lokality pro příští generace. Prostor parku bude mimoto využíván pro vzdělávací a kulturní akce a to zejména se zaměřením na kulturu a historii regionu, přírodní dědictví a ekologii. 

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00972
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Partner projektu: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43
Místo realizace projektu: Městský park Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 05 - 07/2011
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924
Technický dozor investora: STAVINVEST JK, s. r. o., IČ: 28093470
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 11 771 259,10 Kč
z toho dotace: 9 243 175,21 Kč

Chronologie

Plán stavebních prací v projektu

Plán stavebních prací v městském parku v Českém Krumlově

S 01   Městský park - základní rozvrh

S 02 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky asfaltové, pískované

S 03  Dětská hřiště, prolézačky

S 04  Úprava parkové a doprovodné zeleně

S 05  Veřejné osvětlení, stožáry v. 4 m, v. 1,2 m

S 06  Kamerový systém

S 07  Oplocení, vstupní brány, rozkreslení jednotlivých stran a bran

S 08  Hřiště - hrací plocha

Na koho se obrátit

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

 

Fotogalerie

Park po revitalizaci:

Partner projektu, ZŠ Linecká, park využívá nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy. A právě na hodinách výtvarné výchovy bylo úkolem dětí namalovat park tak, jak si jej představují po provedení všech úprav:

Park před revitalizací:

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov