aktualizováno 30. 1. 2012

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2010

Městský úřad

V roce 2010 bylo uzavřeno 152 manželství. 

Z toho byly 4 sňatky církevní.

Z celkového počtu bylo 27 sňatků s cizincem.

Z toho se 23x jednalo o smíšené manželství, kdy jeden ze snoubenců byl občanem ČR a 2. snoubenec ze státu: 5 x Rusko, 3 x Německo, 3 x Velká Británie, 3 x Slovensko, 2 x Španělsko, 1 x Ukrajina, Spojené státy, Nizozemsko, Senegal, Nový Zéland, Kolumbie, Rakousko.

4 x oba cizinci: 3 x Rusko + Rusko, 1 x Rusko + Malajsie

Mimo obřadní místnost se konalo 51 obřadů.

Z toho např. 12 x v prostorách zámku, 10 x v zámecké zahradě, 7 x na Prelatuře, 4 x v Hotelu Růže.


V roce 2010 se narodilo 636 dětí.

Nejčastější jména:

Chlapci:

Tomáš 19
Jan 18
Matěj 14
Matyáš 14
Ondřej 13
Jakub 13
David 11
Vojtěch 10
Adam 10
Štěpán 9
Martin 9

Děvčata:

Eliška 18
Tereza 13
Kateřina 11
Adéla 10
Barbora 10
Natálie 10

Rodiče využili i možnosti zápisu dvou jmen - 5 x u chlapce, 10 x u děvčete (z toho 4 x jedno ze jmen bylo Marie).


Vítání občánků

V dubnu 2 x - pozváno 41 dětí, účast 37
V červnu 2 x - pozváno 30 dětí, účast 22
V říjnu 2 x - pozváno 27 dětí, účast 24 (z toho 1x dvojčátka)

Celkem bylo pozváno 98 dětí, zúčastnilo se 83.


Farní úřad

22 x křty
14 x biřmování
6 x 1. svaté přijímání
4 x sňatky
25 x pohřby


Městská knihovna

Registrovaní čtenáři celkem 2 790

- z toho do 15 let 681

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 36 924

Výpůjčky celkem 124 459

- z toho nauč. lit. pro dospělé 26 518
- krásná lit. pro dospělé 67 612
- naučná lit. pro děti 2 658
- krásná lit. pro děti 11 023
- ostatní dokumenty (zvukové knihy) 782
- Výpůjčky periodik 15 866

Vzděl. a vých. kol. akce 173

Semináře, odbor. porady, konzultace - region 309

Vzdělávací akce - region 27

Výměn. soubory knih pro region/sv. 184/13 893

Počet uživatelů internetu 1 568
- z toho do 15 let 192

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, tzn., že jsou započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond

Přírůstek KF za rok 2010 celkem 3 676 knih. jednotek
-z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary) 1 719 knih. jednotek

Úbytek KF v roce 2010 1 266 knih. jednotek
- z toho doplňovací odd. 152 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2010 celkem 114 757 knih. jednotek - z toho 34 332 knih. jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního oddělení.

Na nákup KF (knihy, časopisy,zvuk. knihy, licence služby FULSOFT) byla využita částka ve výši 414 564 Kč, z toho bylo 200 032 Kč na nákup knih. fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí).

 

Počet obyvatel města Český Krumlov dosáhl k 31. prosinci 2010 čísla 13 222.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov