aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Počasí v roce 2016

Charakter počasí, stejně jako obecně politická témata, má rovněž zaznamenávat městský kronikář, ačkoliv v současné době existuje řada specializovaných institucí, jež poskytují dlouhodobě exaktní výstupy z meteorologických a klimatologických měření. Jednotný systém měření je v gesci Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, který za pomoci více než tisíce profesionálních i akreditovaných amatérských stanic sbírá data z celé České republiky.

Český Krumlov spadá do územní působnosti ČHMÚ v Českých Budějovicích. Pro území města a nejbližšího okolí jsou směrodatná data ze stanice Český Krumlov-Přísečná. Tato stanice, definovaná jako automatizovaná klimatologická stanice II. typu (její výsledky jsou k dispozici na webu http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html) patří do standardní sítě klimatologických a meteorologických stanic České republiky.

Český Krumlov leží na rozhraní klimatických regionů, jež jsou charakterizovány jako mírně chladný, vlhký a mírně teplý, vlhký. V rámci České republiky patří tedy spíše k chladnějším oblastem.

V porovnání s mimořádně teplým a suchým rokem 2015 bylo počasí v roce 2016 průměrné a obvyklé. Tento rok se svým teplotním průměrem řadil k roku 2002. Podobně jako loňský rok byl rok 2016 srážkově podnormální, ale jen mírně. Díky sněhu a dešti počátkem roku bylo sucho částečně zažehnáno, i když kriticky nízká hladina podzemních vod byla v našem regionu doplňována jen pozvolna. Vlna mrazů, která v závěru dubna zasáhla celou Českou republiku, zničila velkou část úrody hlavně ovocnářům. Mrazy poškodily ovocné sady v celé střední Evropě. V létě přece jen spadlo dostatečné množství srážek na to, aby se dařilo silnému růstu hub v okolních lesích. Ač bylo srážkově příznivě se vyvíjející léto zasaženo suchým srpnem a zářím, přesto byla zásoba spodních vod dostatečná a vodní bilance byla lepší než v roce 2015. Září přineslo mnoho krásných dnů babího léta, konec podzimu a počátek zimy lze hodnotit jako teplotně nadprůměrný, avšak teplé počasí bylo vystřídáno mrazivým závěrem roku.

Leden - první den nového roku 2016 přinesl sněžení, do 25. 1. ležel sníh o výšce až 16 cm. Dne 19. 1. byl zaznamenán nejsilnější mráz (- 19,7 °C) nejen zimy, ale i celého roku 2016. Naopak 27. 1. bylo již předjarních 12,2 °C a po sněhu nebylo ani památky. Srážek byl dostatek.

Únor - byl teplý a vlhký, sníh se udržel jen ve dvou dnech. Častý byl výskyt silných až bouřlivých větrů. Mrzlo jen slabě.

Březen - byl teplotně podobný únoru, srážkově však byl silně podnormální. Krásné jarní dny v závěru měsíce a skoro 15 °C v období Velikonoc začaly rychle probouzet přírodu. Příjemné počasí vyvrcholilo 31. 3., kdy se teplota přiblížila 20 °C.

Duben - mnoho vláhy nepřinesl, dne 5. 4. jsme zažili „malé léto" s teplotou 25,1 °C, ale v posledním týdnu se citelně ochladilo a také sněžilo. Ještě 29. 4. mrzlo, a to - 3,9 °C a při zemi dokonce - 9,3 °C.  Následkem mrazů pomrzly jarní květiny i rozkvetlé ovocné stromy, což předznamenalo nižší úrodu.

Květen - jeho počátek přinesl proměnlivé a deštivé počasí, ale již 5. 5. byl ráz počasí ovlivněn příchodem teplé fronty. Začalo se již projevovat sucho, zejména když dne 22. 5 teploty vystoupaly až na tropických 30,2 °C. Pak přece jen přišlo několik bouřek s deštěm, takže se celková měsíční vodní bilance zlepšila.

Červen - byl velmi teplý a zároveň vlhký, Medard opět dostál svojí pranostice, přičemž bylo převážně velmi teplo. Nejvyšší teplota byla naměřena dne 24. 6., a to 32,4 °C.

Červenec - byl horký a vlhký zároveň, 32,3 °C naměřených 12. 7. byla i nejvyšší teplota měsíce. Vlhké periody se pravidelně střídaly se suššími a bouřková činnost se silně rozvinula. Houby rostly stále ve větším množství, až nastala doslova houbová exploze s převahou smrkových hřibů a masáků.

Srpen - přinesl horké dny, ale zároveň sucho. Teplotně léto vyvrcholilo 28. 8. s teplotou 33,1 °C, což je i nejvyšší zaznamenaná teplota v roce 2016. Panovalo horké a stálé počasí.

Září - bylo ještě sušší a mimořádně teplé, dne 11. 9. jsme naměřili tropických 30,6 °C. Po celý měsíc se nevyskytl ani přízemní mrazík a vydatnější srážky přišly až ve dnech 16. a 17. 9.

Říjen - dne 1. 10. byla naměřena nejvyšší měsíční teplota 22,3 °C, jinak byl měsíc nezvykle silně sychravý a větrný. Slunce svítilo jen málo a letních teplot jsme se už nedočkali. Poprvé mrzlo dne 22. 10.

Listopad - nástup měsíce provázel déšť a rychlý příchod studené fronty se zimním počasím a drobným sněžením. Řada chladných dnů s teplotami nízko nad nulou byla přerušena až v třetí dekádě měsíce, kdy 21. a 22. 11. rtuť teploměrů překonala 17 °C. Od 27. 11. přišla pak studená fronta se sněžením a velmi chladný a nevlídný závěr listopadu - ve dnech 29. a 30. 11. mrazivá rána s teplotami do - 4 °C.

Prosinec - proběhl jako silně proměnlivý měsíc. Od 5. do 7. 12. mrzlo nejvíc, a to pod - 10 °C, naopak 10. 12. bylo teplo přes 10 °C. Před Vánoci, 18. 12., napadlo trochu sněhu, ale ten na Štědrý den zcela roztál. Častým projevem počasí byly silné až bouřlivé větry a zvláštností byl výskyt velmi vysokého tlaku vzduchu.

Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2016 činila 8,24 °C (s odchylkou od normálu + 1,47 °C) a průměrný úhrn srážek byl 599 mm, což činilo 91 % normálu. Jako základ pro výpočet odchylek slouží mezinárodně užívaný normál z období let 1931 - 1990.

Podle názoru meteorologů u nás po několika letech opět převládlo léto blízké teplotnímu průměru, ačkoliv v porovnání s vedry 2015 hodnotili obyvatelé léto 2016 spíše jako chladné. Jedná se o léto, jaké ve střední Evropě ve dvacátém století bylo obvyklé, s proměnlivým počasím. I když srážkově se příznivě vyvíjející léto bylo zasaženo suchým srpnem a zářím, vodní bilance byla lepší než v roce 2015. Také zima byla velmi mírná, pouze leden měl mrazivou tvář.

Na Českokrumlovsku i v roce 2016 trvalo ohrožení lesních porostů, i jako důsledek silně podprůměrného ročního úhrnu srážek a vysokých teplot v letním období roku minulého a následného napadení porostů kůrovcem. Lesníci i vlastníci lesů ve zvýšené míře věnovali pozornost zdravotnímu stavu lesa. Stromy napadené kůrovcem se snažili se zvýšeným úsilím včas pokácet a asanovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce na sousední lesní porosty. Zvláštní pozornost museli vlastníci lesů věnovat letošní a loňské výsadbě sazenic.

V českokrumlovských lesích, které patří pod Krajské ředitelství Lesů ČR, bylo napadené dřevo s velkým úsilím těženo, ale stromy bohužel silně schly a přibývala nahodilá těžba dřeva. Ztráty se během léta zvyšovaly. I městské lesy v důsledku loňského srážkového deficitu trpěly. Porosty Lesů města Český Krumlov trápil také lýkožrout. Stromy měly i v roce 2016 málo vláhy, aby se účinně ubránily náletům podkorního hmyzu. V roce 2016 činil celkový objem těžby dřevní hmoty 9 265 m³ a byla navýšena celková částka na ochranu lesních kultur. Zalesnění bylo provedeno na ploše 9,69 ha a na ploše 30 ha bylo provedeno chemické ošetření lesních kultur herbicidy.

Počasí opět velmi pozitivně ovlivnilo i českokrumlovské aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu. Jako příklad můžeme uvést klasický open air event v zámecké zahradě - Otáčivé hlediště Jihočeského divadla. To zaznamenalo v roce 2016 díky dobrému počasí celkem 98 % odehraných představení (pouhá tři plánovaná představení byla z důvodů nepřízně počasí zrušena). Celkem v této divadelní sezóně herci před Otáčivým hledištěm odehráli 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. Návštěvnost představení včetně generálních zkoušek se vyšplhala na rekordních 55 198 diváků a tržby dosáhly přes 31,5 milionu korun.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov