aktualizováno 8. 12. 2020

Kontakty

Město Český Krumlov

náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

Telefon: +420 380 766 111
E-mail: mail@ckrumlov.cz
E-podatelna: posta@ckrumlov.cz
Datová schránka: 64pbvxc

Městský úřad Český Krumlov

budova radnice - oddělení kancelář starosty, matrika

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Telefon: +420 380 766 102
E-mail: mail@ckrumlov.cz
E-podatelna: posta@ckrumlov.cz

Městský úřad Český Krumlov

ostatní odbory

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Telefon: +420 380 766 111
E-mail: mail@ckrumlov.cz
E-podatelna: posta@ckrumlov.cz

Fakturační údaje
Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ 00245836
DIČ CZ00245836

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Erudit advokátní kancelář, s. r. o.
IČ: 06706240
DIČ: CZ06706240
Adresa sídla: Nové sady 996/25, 602 00 Brno
Označení pověřence (jméno, příjmení): Mgr. Hynek Růžička, LL.M.
Kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon): +420 602 188 736, poverenec@erudit.cz

Vyhledávání kontaktů na jednotlivé pracovníky úřadu

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov