aktualizováno 17. 12. 2013

Dotace města Český Krumlov

aktualizováno 29.10.2014

Oblasti podpory v roce 2014

Město Český Krumlov vyhlašuje následující Programy:

Město Český Krumlov dále administruje následující Programy:

 

 Důležité termíny

  • zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (1. výzva, I., II., IV. opatření), z Programu podpory sportu, z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb: 6. ledna 2014
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (1. výzva, I., II., IV. opatření): 31. ledna 2014
  • zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory zahraniční spolupráce: 1. února 2014
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb a z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže: 14. února 2014
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory sportu (1. a 2. opatření) a z Programu podpory zahraniční spolupráce: 28. února 2014
  • zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (2. výzva, III. a V. opatření): 2. června 2014
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (2. výzva, III. a V. opatření): 30. června 2014

Důležité upozornění: Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!!!

Obecně platná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

 Dotace, finanční podpora a pravidla v jednotlivých letech

 Dotační programy jiných institucí než města Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov