aktualizováno 7. 1. 2020

Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2014

aktualizováno 15. 10. 2019

Cílem projektu je zpracovat aktualizaci Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2014
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / GP Podpora tvorby aktualizací územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2014
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 175 450 Kč
z toho dotace: 87 725 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov bylo v souladu se stavebním zákonem povinno do konce roku 2014 zpracovat úplnou aktualizaci územně analytických podkladů, které slouží pro potřeby územního plánování na celém správním území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Součástí těchto podkladů je i takzvaný Rozbor udržitelného rozvoje území. Aktualizace nejenže promítla a zohlednila změny v území, které nastaly po poslední úplné aktualizaci v roce 2012, ale následně i pozitivně přispěje ke zkvalitnění rozboru udržitelného rozvoje území jako podkladu pro tvorbu územních plánů v území celé obce s rozšířenou
působností. Podstatná část aktualizace byla prováděna vlastními silami města, pouze dílčí část prací (aktualizace údajů o území od poskytovatelů, migrace dat, zpracování problémů k řešení) byla zajištěna externí firmou.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov