aktualizováno 19. 10. 2010

Rada města Český Krumlov

volební období 2010-2014

aktualizováno 27.11.2014

Jednání rady města

KDY: 1. prosince 2014, 14 hodin
KDE: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro zasedací místnost

Upřesněné termíny Rady města Český Krumlov v prosince 2014:  1. 12. / 8. 12.  od 14,00 hodin.

Programové prohlášení rady města

V níže uvedeném programovém prohlášení je možné nalézt a posoudit, jak se Radě města Český Krumlov podařilo či nepodařilo splnit cíle a úkoly Programového
prohlášení rady města, ve kterém byly promítnuty hlavní priority volebních programů stran a uskupení, které před čtyřmi roky utvořily koalici („ČSSD", „TOP 09", „KDU-ČSL", „Mesto pro všechny", „Nezávislí a Zelení").

Pro přehlednost a orientaci jsou splněné body označeny zeleně, nesplněné body červeně a body, které jsou již v běhu svého plnění pak jsou označeny žlutě.

Pravomoci rady města

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. 

Usnesení Rady města Český Krumlov

Radní města Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda Carda Dalibor, Mgr.
starosta, radní, zastupitel
E-mail: dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 101
Mgr. Bohumil Florián Florián Bohumil, Mgr. od 1. 8. 2014
radní, zastupitel
E-mail: bohumil.florian@zsplesivec.cz
Telefon: 773 444 582
MUDr. Jindřich Florián Florián Jindřich, MUDr.
radní, zastupitel
E-mail: jindrich.florian@mu.ckrumlov.cz
Ing. Josef Hermann Hermann Josef, Ing.
místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: josef.hermann@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 704 613
Bc. Martin Lobík Lobík Martin, Bc.
radní, zastupitel
E-mail: malobo@seznam.cz
Telefon: 777 637 374
 Rudolf Vejskrab Vejskrab Rudolf
radní, zastupitel
E-mail: vejskrabrudolf@seznam.cz
Telefon: 602 347 530
Ing., MBA Jitka Zikmundová Zikmundová Jitka, Ing., MBA do 31. 7. 2014
radní, zastupitel
E-mail: jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 724 058 343
Zunt Tomáš
Tomáš Zunt
radní, zastupitel
E-mail: zunt@latran.cz
Telefon: 728 151 008

Dokumenty Rady města Český Krumlov

Záštity představitelů města

Komise rady města

Řídící skupiny města

Fotogalerie

13. 11. 2010 - Ustavující jednání Zastupitelstva města Český Krumlov - nová rada města - zleva: Rudolf Vejskrab, Dalibor Carda, Jitka Zikmundová, Jindřich Florián, Martin Lobík, Tomáš Zunt, Josef Hermann

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov