aktualizováno 5. 1. 2012

Obnova lávky Rechle v Českém Krumlově

aktualizováno 05.01.2012

Lávka Rechle je nemovitou kulturní památkou nacházející se v Městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově, na níž je zpracován a schválen program regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy.

O projektu - I. a II. etapa

Název: "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - I. etapa"
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Vladimír Kučera, malířské, natěračské a lakýrnické práce, se sídlem v Žalticích č.25, 382 32 Velešín
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: květen - červenec 2010
Náklady: 153.500,- Kč (dotace ve výši 70.095,- Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Název: "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - II. etapa"
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Vladimír Kučera, malířské, natěračské a lakýrnické práce, se sídlem v Žalticích č.25, 382 32 Velešín
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: květen - červen 2011
Náklady: 200.000,- Kč (dotace ve výši 100.000,- Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky

Popis projektu a jeho realizace

Lávka Rechle je nemovitou kulturní památkou nacházející se v Městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově, na níž je zpracován a schválen program regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy. Lávka je celodřevěná mostní konstrukce pro pěší s dřevěným šindelem. Historický dřevěný most přes řeku Vltavu kopíruje těleso jezu - atypický je úhel přemostění vůči vodnímu toku - neprotíná řeku kolmo (v nejkratším směru), ale pod úhlem cca 45° z důvodu nátoku bývalého koryta pro papírnu Plešivec. Z tohoto důvodu je těleso mostu neobvykle dlouhé cca 102 metrů + 2x předmostí.

Hlavní těleso mostu tvoří svařené ocelové nosníky I o výšce 500 mm, které nesou dřevěnou rámovou konstrukci mostu. Most je zastřešený sedlovou střechou s valbami. Krytinu střechy tvoří dřevěné, štípané šindele.

Most je z nábřežní strany - Plešivec zakončen zastřešeným předmostím o délce cca 14 metrů, plynule navazující na vlastní hlavní těleso mostu a z nábřežní strany - Nové Spolí jej ukončuje otevřené dřevěné předmostí s dřevěným zábradlím. Konstrukce mostu je nesena 6ti kamennými - zděnými pilíři (2 pilíře tvoří nábřežní zeď, 4 pilíře jsou samostatně stojící v korytě řeky, resp. jako součást umělého jezu). Hlavní mostní těleso a předmostí z nábřežní strany Plešivec je uzavřeno z 80% dřevěným bedněním.

V prvních dvou etapách byla již lávka z části obnovena. V roce 2010 došlo za pomocí příspěvku z MKČR ve výši 70.095,- Kč z celkových nákladů 153.500,- Kč k opravě šindelové střechy lávky včetně nátěru.

V roce 2011 došlo k opravě předmostí z nábřežní strany Nové Spolí prostřednictvím kompletní výměny této tesařské konstrukce za novou a ke kompletním nátěrům dřevěných nosných prvků mostní konstrukce (celkové náklady 200.000,- Kč, z toho dotace 100.000,- Kč).

Město Český Krumlov má velký zájem o dokončení obnovy zbývající části památkově chráněného objektu. Proto, společně s dalšími projekty, podalo město v měsíci říjen roku 2011 Průzkumy zájmů o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny Český Krumlov na rok 2012.

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic

 • Projekty "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - I. etapa" a "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - II. etapa" byly podpořeny z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky.

  Ministerstvo kultury - logo 

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov