aktualizováno 5. 1. 2012

Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov

aktualizováno 05.01.2012

O projektu

Název: "Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov," Registrační číslo: 37-01-006
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel projektu: dodávka LED svítidel společnost Indal C&EE, s.r.o., se sídlem v Barrandově ulici 409, 143 00 Praha 4 Modřany; montáž LED svítidel Služby města Český Krumlov, se sídlem v Domoradicích 1, 381 01 Český Krumlov
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: říjen - listopad 2011
Náklady: 177.911,- Kč (finanční prostředky ve výši 66.214,- Kč byly poskytnuty z Grantového programu Jihočeského kraje Zlepšení veřejného osvětlení v obcích)

Popis projektu a jeho realizace

V březnu roku 2011 podalo město žádost o dotaci na instalaci koncových svítidel za pomocí LED technologie na 12 sloupů veřejného osvětlení v ulici Fialková směrem ke gymnasiu ve městě Český Krumlov. Na základě kladného posouzení žádosti hodnotící komisí krajského úřadu Jihočeského kraje došlo k podepsání Smlouvy o poskytnutí grantu Jihočeského kraje. Následně byla provedena veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení předmětu projektu, jejímž vítězem se stala společnost Indal C&EE, s.r.o. Cíl projektu, zkvalitnění a zlepšení stávajícího stavu veřejného osvětlení v části města Český Krumlov, byl naplněn v podzimních měsících prostřednictvím instalace koncových svítidel za pomocí LED technologie v počtu uvedeném v žádosti o dotaci a Smlouvou o poskytnutí grantu. V rámci projektu byla realizována i výměna tří sloupů veřejného osvětlení, jejichž technický stav byl již po vlastní životnosti. Původní koncová svítidla byla demontována a nová nainstalována a zapojena prostřednictvím Služeb města Český Krumlov. Výstupy projektu zůstanou i po skončení realizace projektu ve vlastnictví žadatele - tedy Města Český Krumlov. Celkové náklady projektu činí 177.911,- Kč, finanční prostředky ve výši 66.214,- Kč, vlastní podíl města 111.697,- Kč.

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

 

Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic
 •  

  Tento projekt "Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov" vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Zlepšení veřejného osvětlení v obcích.

  Jihočeský kraj - logo (250)

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov