aktualizováno 11. 1. 2012

Přístavba jídelny a vybavení výdeje jídel MŠ Vyšehrad v Českém Krumlově

aktualizováno 10.1.2012

Objekt MŠ Vyšehrad v Českém Krumlově byl rozšířen přístavbou objektu o novou jídelnu pro děti a novou šatnu.  

O projektu

Název: Přístavba jídelny a vybavení výdeje jídel MŠ Vyšehrad v Českém Krumlově
Místo realizace: Český Krumlov - MŠ Vyšehrad, Vyšehrad 168
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: VIDOX s r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČ 25160168; KOVOSLUŽBA OTS, a.s., Tovačovského 2/92, 130 00 Praha 3, IČ 25103709
Stav projektu: projekt dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: 27.6.2011 - 15.9.2011
Celkové výdaje projektu: 2 877 138,- Kč
Celková výše podpory: 860 000,- Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do 3 let věku

Popis projektu a jeho realizace

Přístavba je umístěna v přímém napojení na stávající kuchyni a chodbu v severní části budovy. Do této doby probíhaly veškeré činnosti dětí (hry, vzdělávací programy, stravování a stolování, spaní) přímo v jednotlivých třídách. Přístavbou objektu bylo vyřešeno a zjednodušeno podávání jídel (pro výdej jídel bylo pořízeno i nové zařízení), zvýšena hygiena stravování a provozní podmínky MŠ. Velmi významným dopadem tohoto projektu je fakt, že bylo možno navýšit kapacitu MŠ o 12 míst. Navýšení kapacity MŠ Vyšehrad a možnost umístění vyššího počtu předškolních dětí ze spádové oblasti bylo hlavním cílem tohoto projektu.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Fotogalerie

Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic
 •  

  Tento projekt " Přístavba jídelny a vybavení výdeje jídel MŠ Vyšehrad v Českém Krumlově"
  vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do 3 let věku.

  Jihočeský kraj - logo (250) 

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov