aktualizováno 30. 12. 2021

Právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno 25. 8. 2020

Úplná znění platných novelizovaných právních předpisů najdete níže. Následující seznam je chronologickým přehledem přijatých platných vyhlášek a nařízení.

 

Obecně závazná vyhláška 2021/3 ze dne 16. prosince 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (*.pdf, 294 kB)
Obecně závazná vyhláška 2021/3 ze dne 16. prosince 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška 2021/1 ze dne 30. září 2021, kterou se mění OZV 3/2020 o místních poplatcích (*.pdf, 120 kB)
Obecně závazná vyhláška 2021/1 ze dne 30. září 2021, kterou se mění OZV 3/2020 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2020/4 zde 26. 11. 2020, kterou se mění OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her (*.pdf, 56 kB)
Obecně závazná vyhláška 2020/4 zde 26. 11. 2020, kterou se mění OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška 2020/3 ze dne 29. října 2020 o místních poplatcích (*.pdf, 1.11 MB)
Obecně závazná vyhláška 2020/3 ze dne 29. října 2020 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2020/2 ze dne 28. 5. 2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2018 ze dne 31. 5. 2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti ve znění OZV č. 1/2020 ze dne 30. 4. 2020 (*.pdf, 450 kB)
Obecně závazná vyhláška 2020/2 ze dne 28. 5. 2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2018 ze dne 31. 5. 2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti ve znění OZV č. 1/2020 ze dne 30. 4. 2020

Obecně závazná vyhláška 2020/1 ze dne 30.4.2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 6/2018, ze dne 31.5.2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti (*.pdf, 430 kB)
Obecně závazná vyhláška 2020/1 ze dne 30.4.2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 6/2018, ze dne 31.5.2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2019/3 ze dne 23. 12. 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf, 2.2 MB)
Obecně závazná vyhláška 2019/3 ze dne 23. 12. 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2019/2, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2018 o provozování pouliční produkce (*.pdf, 217 kB)
Obecně závazná vyhláška 2019/2, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2018 o provozování pouliční produkce

Obecně závazná vyhláška 2019/1 ze dne 30. 5. 2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2018 o stanovení doby nočního klidu (*.pdf, 98 kB)
Obecně závazná vyhláška 2019/1 ze dne 30. 5. 2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2018 o stanovení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška 2018/8 ze dne 30. 8. 2018 o provozování pouliční produkce (*.pdf, 514 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/8 ze dne 30. 8. 2018 o provozování pouliční produkce

Obecně závazná vyhláška 2018/7 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivního žebrání) (*.pdf, 1.01 MB)
Obecně závazná vyhláška 2018/7 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivního žebrání)

Obecně závazná vyhláška 2018/6 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti (*.pdf, 1.9 MB)
Obecně závazná vyhláška 2018/6 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2018/4 ze dne 22 .3. 2018 o stanovení doby nočního klidu (*.pdf, 187 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/4 ze dne 22 .3. 2018 o stanovení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška 2018/1 ze dne 22. 2. 2018, kterou se zrušují OZV č. 12/2003 řád veřejného pohřebiště a OZV č. 2/2004, která ji mění a doplňuje (*.pdf, 96 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/1 ze dne 22. 2. 2018, kterou se zrušují OZV č. 12/2003 řád veřejného pohřebiště a OZV č. 2/2004, která ji mění a doplňuje

Obecně závazná vyhláška 2017/4 ze dne 19. 10. 2017 o regulaci provozování hazardních her (*.pdf, 538 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/4 ze dne 19. 10. 2017 o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška 2016/05 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově (*.pdf, 77 kB)
OObecně závazná vyhláška 2016/05 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2016/04 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově (*.pdf, 128 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2015/01 -ze dne 29. 1. 2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově (*.pdf, 151 kB)
Obecně závazná vyhláška 2015/01 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2010/05 - ze dne 15. 12. 2010, Požární řád (*.pdf, 293 kB)
Obecně závazná vyhláška 5/2010 - požární řád

Obecně závazná vyhláška 2009/06 - ze dne 29. 11. 2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 6/2009 - kterou se mění koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška 2009/03 - ze dne 22. 10. 2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově (*.pdf, 76 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2009 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2008/04 - ze dne 28. 8. 2008 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů (*.pdf, 1.42 MB)
Obecně závazná vyhláška 4/2008 - pravidla pro pohyb psů

Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 26. 6. 2008, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2008 - kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška 2007/08 - ze dne 22. 11. 2007, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 8/2007 - o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška 2006/12 - ze dne 21. 9. 20 6, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o městské policii (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 12/2006 - o městské policii

Obecně závazná vyhláška 2006/02 - ze dne 30. 3. 2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Český Krumlov (*.pdf, 78 kB)
Obecně závazná vyhláška 02/2006 - kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2003/03 - ze dne 29. 5. 2013 o omezení provozování výherních hracích přístrojů (VHP) (*.pdf, 63 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2003 - o omezení provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška 2000/01 - ze dne 9. 5. 2000, regulační plán "zóna Ambit" (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 01/2000 - o závazných částech regulačního plánu „zóna Ambit“

Obecně závazná vyhláška 1996/05 - ze dne 18. 9. 1996 o městské policii (*.pdf, 82 kB)
Obecně závazná vyhláška 05/1996 - kterou se vyhlašuje úplné znění vyhlášky č. 4/1992, o městské policii, ve znění vyhlášky č. 5/1996, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1992

Obecně závazná vyhláška 1991/07 - ze dne 28. 11. 1991, kterou se stanovuje prodej nemovitosti z majetku města (*.pdf, 122 kB)
Obecně závazná vyhláška 07/1991 - o prodeji nemovitosti z majetku města fyzickým a právnickým osobám (privatizační pravidla)

 

Nařízení 2021/3 ze dne 14. 6. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 97 kB)
Nařízení 2021/3 ze dne 14. 6. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2021/2 ze dne 17. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 116 kB)
Nařízení 2021/2 ze dne 17. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2021/1 ze dne 3. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 418 kB)
Nařízení 2021/1 ze dne 3. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/26 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/26 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/25 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/25 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/24 ze dne 13. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/24 ze dne 13. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/23 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/23 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/22 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/22 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/21 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/21 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/20 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/20 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/19 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/19 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/18 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/18 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/17 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/17 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/16 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/16 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/15 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/15 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/14 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/14 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/13 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/13 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/12 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/12 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/11 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 345 kB)
Nařízení 2020/11 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/10 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 347 kB)
Nařízení 2020/10 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/09 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 341 kB)
Nařízení 2020/09 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/08 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/08 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/07 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 174 kB)
Nařízení 2020/07 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/06 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/06 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/05 ze dne 4. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/05 ze dne 4. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/04 ze dne 20. 4. 2020, kterým kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019) (*.pdf, 279 kB)
Nařízení 2020/04 ze dne 20. 4. 2020, kterým kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019)

Nařízení 2020/03 ze dne 20. 4. 2020 , kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/03 ze dne 20. 4. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/02 ze dne 6. 4. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 174 kB)
Nařízení 2020/02 ze dne 6. 4. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/01 ze dne 2. 3. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017 tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 175 kB)
Nařízení 2020/01 ze dne 2. 3. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017 tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/08 ze dne 18. 11. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019) (*.pdf, 151 kB)
Nařízení 2019/08 ze dne 18. 11. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019)

Nařízení 2019/07 ze dne 2. 9. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019) (*.pdf, 82 kB)
Nařízení 2019/07 ze dne 2. 9. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019)

Nařízení 2019/06 ze dne 19. 8. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2019/06 ze dne 19. 8. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/05 ze dne 3. 6. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2019/05 ze dne 3. 6. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/04 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2019/04 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/03 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2019/03 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/02 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 418 kB)
Nařízení 2019/02 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/01 ze dne 18. 3. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 5. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017) (*.pdf, 3.03 MB)
Nařízení 2019/01 ze dne 18. 3. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 5. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017)

Nařízení 2018/2 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2018/2 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2018/1 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2018/1 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2017/4 - ze dne 23. 10. 2017, tržní řád (*.pdf, 258 kB)
Nařízení 2017/4 - ze dne 23. 10. 2017, tržní řád

Nařízení 2017/2 - ze dne 25. 9. 2017, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (*.pdf, 344 kB)
Nařízení 2017/2 - ze dne 25. 9. 2017, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn

Nařízení 2017/01 - ze dne 2. 5. 2017 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu Vyšší Brod (*.pdf, 92 kB)
Nařízení 2017/01 - ze dne 2. 5. 2017 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu Vyšší Brod

Nařízení 2016/06 - ze dne 6. 6. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích (*.pdf, 36 kB)
Nařízení 2016/06 - ze dne 6. 6. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/01 - ze dne 4. 5. 2015 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodaření osnovy Dobrá Voda (*.pdf, 90 kB)
Nařízení č. 2015/1 ze dne 4.5.2015 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodaření osnovy Dobrá voda

Nařízení 2012/01 - ze dne 13. 2. 2012 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zřizovací obvod Kaplice (*.pdf, 90 kB)

Nařízení 2011/01 - ze dne 28. 2. 2011 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Bližší Lhota (*.pdf, 78 kB)
Nařízení města Český Krumlov č. 01/2011 - o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Bližší Lhota

Nařízení 2010/01 - ze dne 15. 3. 2010 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Smrčina (*.pdf, 111 kB)
Nařízení města Český Krumlov č. 1/2010, o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Smrčina

Nařízení 2007/05 - ze dne 11. 6. 2007 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek Vyšší Brod (*.pdf, 75 kB)
Nařízení 5/2007 - o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek Vyšší Brod

Nařízení 2007/01 - ze dne 29. 1. 2007 o zákazu vstupu do lesů a zpracování nahodilé těžby (*.pdf, 75 kB)
Nařízení 1/2007 - o zákazu vstupu do lesů a zpracování nahodilé těžby

Nařízení 2006/20 - ze dne 22. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Na Svahu (*.pdf, 125 kB)
Nařízení 20/2006 - stavební uzávěra Na Svahu

Nařízení 2006/19 - ze dne 22. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Šeříková stráň (*.pdf, 124 kB)
Nařízení 19/2006 - stavební uzávěra Šeříková stráň

Nařízení 2006/15 - ze dne 4. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Domoradice-jih (*.pdf, 129 kB)
Nařízení 15/2006 - stavební uzávěra - Domoradice-jih

Nařízení 2006/14 - ze dne 2. 10. 2006 doplňuje nařízení města č. 1/2004 o stavebním uzávěru v zóně Rybářská ulice (*.pdf, 73 kB)
Nařízení 14/2006 - doplňuje stavební uzávěru - Rybářská ulice

Nařízení 2004/10 - ze dne 9. 8. 2004 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesních hospodářských osnov (*.pdf, 74 kB)
Nařízení 10/2004 - o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy

Nařízení 2004/01 - ze dne 2. 2. 2004 o stavební uzávěře ve stavební lokalitě Rybářská ulice (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 01/2004 - o stavební uzávěře pro lokalitu „Rybářská ulice“

Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 28. 6. 20008 kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v novelizovaném znění (*.pdf, 78 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2008 - kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v novelizovaném znění

Archiv - neplatné právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno 09.01.2017

Předpisy, které ruší staré právní předpisy

Obecně závazná vyhláška 2017/2 - ze dne 29. 6. 2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 4/1993 o průvodcovské službě (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/2 - ze dne 29. 6. 2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 4/1993 o průvodcovské službě

Obecně závazná vyhláška 2009/01 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1999, ve znění vyhlášky č. 5/1999, o pravidlech umísťování reklamních a propagačních zařízení, o pravidlech označování budov, reklamních a jiných zařízení; obecně závazná vyhláška č. 2/1997, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Český Krumlov; obecně závazná vyhláška č. 11/2001, o symbolech města a jejich používání

Obecně závazná vyhláška 2007/04 - která zrušuje vyhlášku o přidělování obecních bytů (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996, o přidělování obecních bytů a obytných místností do nájmu

Obecně závazná vyhláška 2006/23 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 72 kB)
Obecně závazná vyhláška 23/2006 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2001, o omezujících opatřeních k ochraně veřejného pořádku, a obecně závazná vyhláška č. 16/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí

Obecně závazná vyhláška 2005/07 - zrušující staré vyhlášky (*.pdf, 73 kB)
Obecně závazná vyhláška 07/2005 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o chovu a držení psů a koček a hospodářských zvířat na území města Český Krumlov z roku 1991, obecně závazná vyhláška č. 3/1992, o veřejných prostranstvích, obecně závazná vyhláška č. 8/1992, o regulaci obchodu s alkoho-lickými nápoji a tabákovými výrobky, a obecně závazná vyhláška č. 1/1994, o omezení ma-lých zdrojů znečištění

Obecně závazná vyhláška 2001/22 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 58 kB)
Obecně závazná vyhláška 22/2001 - kterou se ruší vyhláška č. 3/1997

Nařízení 2006/01 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 116 kB)
Nařízení 01/2006 - zrušující starší vyhlášky - o pohybu a působení fy-zických a právnických osob na řece Vltavě a okolních pozemcích

Nařízení 2001/12 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 56 kB)
Nařízení 12/2001 - o zrušení městské vyhlášky č. 6/1992

Nařízení 2001/05 - zrušující starší nařízení (*.pdf, 58 kB)
Nařízení 05/2001 - o zrušení nařízení města Český Krumlov č. 1/2001 ze dne 22. 1. 2001 a č. 2/2001 a 3/2001 ze dne 5. 2. 2001

 

Neplatné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 2019/4 ze dne 19. 12. 2019 o místních poplatcích (*.pdf, 1.99 MB)
Obecně závazná vyhláška 2019/4 ze dne 19. 12. 2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2018/9 ze dne 20.12.2018, kterou se mění OZV 2016/3 ze dne 15.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zn. vyhl. 5/2017 ze dne 21.12.2017 (*.pdf, 154 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/9 ze dne 20.12.2018, kterou se mění OZV 2016/3 ze dne 15.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zn. vyhl. 5/2017 ze dne 21.12.2017

Obecně závazná vyhláška 2018/5 ze dne 26. 4. 2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2017 a OZV č. 3/2018 (*.pdf, 90 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/5 ze dne 26. 4. 2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2017 a OZV č. 3/2018

Obecně závazná vyhláška 2018/3 ze dne 22. 3. 2018, kterou se mění OZV města Český Krumlov č. 1/2017 o místních poplatcích, ve znění OZV města Český Krumlov č. 3/2017 (*.pdf, 116 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/3 ze dne 22. 3. 2018, kterou se mění OZV města Český Krumlov č. 1/2017 o místních poplatcích, ve znění OZV města Český Krumlov č. 3/2017

Obecně závazná vyhláška 2018/2 ze dne 22. 2. 2018 o provozování pouliční produkce - ZRUŠENÁ (*.pdf, 281 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/2 ze dne 22. 2. 2018 o provozování pouliční produkce

Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf, 79 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2017/3 ze dne 19. 10. 2017, kterou se mění OZV č. 1/2017 o místních poplatcích (*.pdf, 72 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/3 ze dne 19. 10. 2017, kterou se mění OZV č. 1/2017 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o místních poplatcích (*.pdf, 1.23 MB)
Obecne zavazna vyhlaska 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o mistnich poplatcich

Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf, 400 kB)
Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2016/02 - ze dne 16. 11. 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov (*.pdf, 244 kB)
Obecně závazná vyhláška 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2016/01 - ze dne 23. 6. 2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce (*.pdf, 264 kB)
Obecně závazná vyhláška 2016/01 - ze dne 23. 6. 2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce

Obecně závazná vyhláška 2015/02 ze dne 26. 11. 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 126 kB)
Obecně závazná vyhláška 2015/02 ze dne 26. 11. 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2014/02 - ze dne 27. 11. 2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.1 MB)

Obecně závazná vyhláška 2014/01 - ze dne 25. 9. 2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ (*.pdf, 905 kB)
1/2014 Vyhláška ze dne 25.9.2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/ 2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných sázkových her zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2013/6 - ze dne 19. 12. 2013 o stanovení doby nočního klidu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 87 kB)

Obecně závazná vyhláška 2013/5 - ze dne 28. 11. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování a využívání komunálních odpadů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.02 MB)

Obecně závazná vyhláška 2013/4 – ze dne 26. 9. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.59 MB)
Obecně závazné vyhlášky 2013/2 - Změna Obecně závazné vyhlášky 2013/2 – o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2013/3 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivní žebrání) (*.pdf, 1.41 MB)
Obecně závazná vyhláška 2013/3 – o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivní žebrání)

Obecně závazná vyhláška 2013/2 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.26 MB)
Obecně závazná vyhláška 2013/2 – o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2013/1 – kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 2013/1 – kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2012/02 - ze dne 29. 11. 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 348 kB)
Obecně závazná vyhláška 2012/02 - o místním poplatku z odpadu

Obecně závazná vyhláška 2012/01 - ze dne 26. 1. 2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 383 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška 2011/03 - ze dne 22. 12. 2011 o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ (*.pdf, 540 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2011/02 - o místním poplatku z odpadu, doplnění vyhlášky 2010/03 - ZRUŠENÁ (*.pdf, 84 kB)
Obecně závazná vyhláška 2011/02 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2011/01 - ze dne 22. 9. 2011 o místních poplatcích, hostinské zahrádky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 70 kB)
1/2011 Obecně závazná vyhláška ze dne 22. září 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2010/04 - ze dne 21. 12. 2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 232 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2010 - o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2010/03 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 144 kB)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2010/02 - požární řád - ZRUŠENÁ (*., 184 B)
Obecně závazná vyhláška 5/2010 - požární řád - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2010/01 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 333 kB)
Obecně závazná vyhláška 1/2010 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2009/05 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 5/2009 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2009/04 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2009 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2009/02 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 2/2009 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/07 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2010 - o místním poplatku z odpadu; kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/06 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 6/2008 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/05 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 5/2008 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/01 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 63 kB)
Obecně závazná vyhláška 1/2008 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2007/10 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazná vyhláška 10/2007 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška 2007/09 - poplatky za odpady - ZRUŠENÁ (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 9/2007 - poplatky za odpady; vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 16/2006 - ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška 2007/07 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 125 kB)
Obecně závazná vyhláška 7/2007 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška 2007/03 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2007 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcíchV- ZRUŠENA

Obecně závazná vyhláška 2006/22 - ze dne 21. 12. 2006, kterou se stanovuje systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 146 kB)
Obecně závazná vyhláška 22/2006 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2006/18 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 81 kB)
Obecně závazná vyhláška 18/2006 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích, ve znění poz-dějších předpisů - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2006/16 - místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2006 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o místním poplatku za pro-voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-ních odpadů - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2006/13 - požární řád města - ZRUŠENÁ (*.pdf, 94 kB)
Obecně závazná vyhláška 13/2006 - o požárním řádu města Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2006/11 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 73 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2006 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2006/09 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2006 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č.15/2003, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška 2006/03 - doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 95 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2006 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2005/09 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 73 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2005 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2005/08 - poplatek za odpady - ZRUŠENÁ (*.pdf, 85 kB)
Obecně závazná vyhláška 08/2005 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2005/01 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 01/2005 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2004/16 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2004 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2004/13 - doplňuje místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ (*.pdf, 68 kB)
Obecně závazná vyhláška 13/2004 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-munálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2004/06 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 65 kB)
Obecně závazná vyhláška 06/2004 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2004/02 - ze dne 4. 3. 2004, které doplňuje Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 02/2004 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2003 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2003/16 - mění a doplňuje místní poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2003 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-munálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2003/15 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 223 kB)
Obecně závazná vyhláška 15/2003 - o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2003/14 - ze dne 30. 10. 2003, kterou se mění omezení provozování VHP - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 14/2003 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o omezení provozování VHP

Obecně závazná vyhláška 2003/13 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazné vyhlášky 13/2003 - o stanovení spádových obvodů základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2003/12 - ze dne 25. 9. 2003, Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ (*.pdf, 111 kB)
Obecně závazná vyhláška 12/2003 - řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2003/11 - ze dne 28. 8. 2003, která mění obecnou vyhlášku č. 3/2003 o provozování VHP - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2003 - o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, o omezení provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška 2003/10 - příspěvek na neinvestiční náklady MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 10/2003 - o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

Obecně závazná vyhláška 2003/01 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 01/2003 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1996, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška 2002/11 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 76 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2002 - o stanovení spádových obvodů základních škol v Českem Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2002/10 - mění a doplňuje poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 10/2002 - kterou se mění a doplňuje obecní závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2002/09 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2002 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška 2001/20 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 20/2001 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2001, o místní úpravě koeficientů daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška 2001/19 - poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ (*.pdf, 83 kB)
Obecně závazná vyhláška 19/2001 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2001/18 - systém shromažďování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 119 kB)
Obecně závazná vyhláška 18/2001 - která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a stavebního odpadu

Obecně závazná vyhláška 2001/16 - veřejný pořádek při veřejných hudebních produkcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 68 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2001 - o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí

Obecně závazná vyhláška 2001/14 - ochrana veřejného pořádku - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 14/2001 - o omezujících opatřeních k ochraně veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška 2001/13 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 13/2001 - o místní úpravě koeficientů daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška 2001/11 - symboly města - ZRUŠENÁ (*.pdf, 71 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2001 - o symbolech města a jejich používání

Obecně závazná vyhláška 2001/09 - příspěvek na úhradu nákladů MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2001 - kterou se mění vyhláška města č. 5/1993 ze dne 7.10.1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, ve znění pozdějších změn a doplnění

Obecně závazná vyhláška 2001/08 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 65 kB)
Obecně závazná vyhláška 08/2001 - o závazných částech změny ÚPnSÚ Český Krumlov č. 1/99 na pozemcích parc. č. 296/1, 296/4 a 3000 k. ú. Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2001/07 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 07/2001 - o závazných částech změny ÚPnSÚ Český Krumlov č.01/1998, k. ú. Vyšný

Obecně závazná vyhláška 2001/06 - regulační plán "Vyšný" - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 06/2001 - o závazných částech regulačního plánu „Vyšný“

Obecně závazná vyhláška 2000/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2000 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Obecně závazná vyhláška 2000/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 02/2000 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Obecně závazná vyhláška 1999/03 - pravidla umísťování reklamních a propagačních zařízení ve městě - ZRUŠENÁ (*.pdf, 149 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/1999 - jak vyplývá ze změn a doplnění provedených obecně závaznou vyhláškou č. 5/1999 ze dne 19. října 1999, o pravidlech umísťování reklamních a propagačních zařízení platná na územ-ním obvodu města Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 1993/04 - ze dne 29. 4. 1993 o průvodcovské službě (*.pdf, 89 kB)
Obecně závazná vyhláška 04/1993 - o průvodcovské službě

 

Neplatná nařízení

Nařízení 2018/3 ze dne 29. 10. 2018, o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (*.pdf, 902 kB)
Nařízení 2018/3 ze dne 29. 10. 2018, o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí-NEPLATNĚ (*.pdf, 949 kB)
Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a komunikací

Nařízení 2016/08 - ze dne 8. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků - ZRUŠENO (*.pdf, 72 kB)
Nařízení 2016/08 - ze dne 8. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2016/07 - ze dne 1. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009 ze dne 6. 4. 2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 69 kB)
Nařízení 2016/07 - ze dne 1. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009 ze dne 6. 4. 2009, Tržní řád

Nařízení 2016/05 - ze dne 30. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 66 kB)
Nařízení 2016/05 - ze dne 30. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád

Nařízení 2016/04 - ze dne 16. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 2016/04 - ze dne 16. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád

Nařízení 2016/03 - ze dne 21. 3. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 72 kB)
Nařízení 2016/03 - ze dne 21. 3. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád

Nařízení 2016/02 - ze dne 22. 2. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 59 kB)
Nařízení 2016/02 - ze dne 22. 2. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2016/01 - ze dne 8. 2. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 65 kB)
Nařízení města Český Krumlov ze dne 8.2.216, kterým se mění a doplňuje tržní řád

Nařízení 2015/4 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích (*.pdf, 344 kB)
Nařízení 2015/4 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/05 - ze dne 7. 12. 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 81 kB)
Nařízení 2015/05 - tržní řád

Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích - NEAKTUÁLNÍ (*.pdf, 79 kB)
Nařízení 2015/04 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 1.08 MB)
Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/03 - ze dne 16. 11. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 80 kB)
Nařízení 3/2015, tržní řád

Nařízení 2015/02 - ze dne 5. 10. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 2/2015, tržní řád

Nařízení 2014/07 - ze dne 29. 9. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 433 kB)

Nařízení 2014/06 - ze dne 4. 8. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 238 kB)

Nařízení 2014/05 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 238 kB)
5/2014 NAŘÍZENÍ ze dne 30.06.2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Nařízení 2014/04 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 446 kB)
4/2014 NAŘÍZENÍ ze dne 30.06.2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Nařízení 2014/03 - ze dne 31. 3. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 239 kB)

Nařízení 2014/02 - ze dne 17. 2. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009,Tržní řád (*.pdf, 244 kB)

Nařízení 2014/01 - ze dne 13. 1. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků města, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 71 kB)

Nařízení 2013/04 - ze dne 31. 3. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)

Nařízení 2013/03 - ze dne 30. 9. 2013, o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 124 kB)

Nařízení 2013/02 - ze dne 16. 9. 2013 kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 59 kB)

Nařízení 2013/01 - ze dne 20. 5. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 2013/01 - kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2011/04 - ze dne 10. 10. 2011 o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 162 kB)
Nařízení ze dne 10. října o vymezení místních a účelových komunikacích a chodníků na území města, kde se nezajištuje sjízdnost a schůdnost - zimní údržba

Nařízení 2011/03 - ze dne 12. 9. 2011, které mění a doplňuje na řízení města Český Krumlov č. 1/20019, Třžní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 392 kB)
3/2011 NAŘÍZENÍ ze dne 12.09.2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Nařízení 2011/02 - ze dne 2. 5. 2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 73 kB)
Nařízení 2/2011 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2010/03 - Nařízení, kterým se stanoví úseky místních a účelových komunikací na území města - zimní údržba- ZRUŠENO (*.doc, 689 kB)
Nařízení 2010/03 - kterým se stanoví úseky místních a účelových komunikací na území města-ZRUŠENO

Nařízení 2010/02 - ze dne 14. 6. 2010, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 113 kB)
Nařízení 2/2010 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2010/02 - Mapa tržních míst - ZRUŠENO (*.png, 1022 kB)
Nařízení 2010/02 - doplňuje tržní řád - mapa tržních míst

Nařízení 2009/03 - ze dne 15. 6. 2009, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 68 kB)
Nařízení 3/2009 - doplňuje nařízení města o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2009/02 - ze dne 4. 5. 2009, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 2/2009 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2009/01 - Tržní řád města Český Krumlov v novelizovaném znění - NEAKTUÁLNÍ (*.pdf, 681 kB)
Nařízení 01/2009 - Tržní řád města Český Krumlov v novelizovaném znění (2011)

Nařízení 2009/01 - ze dne 6. 4. 2009 Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO (*.pdf, 95 kB)
Nařízení 01/2009 - Tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2008/02 - ze dne 28. 5. 2008, které mění doplňuje nařízení č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 78 kB)
Nařízení 2/2008 - doplňuje nařízení o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2007/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 6/2007 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO

Nařízení 2007/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 2/2007 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO

Nařízení 2006/21 - stavební uzávěra Historické centrum - ZRUŠENO (*.pdf, 135 kB)
Nařízení 21/2006 - stavební uzávěra Historické centrum

Nařízení 2006/17 - stavební uzávěra Kasárna - ZRUŠENÁ (*.pdf, 123 kB)
Nařízení 17/2006 - stavební uzávěra Kasárna

Nařízení 2006/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 10/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2006/08 - ze dne 26. 6.2006, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 78 kB)
Nařízení 08/2006 - doplňuje nařízení o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2006/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 07/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2006/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 06/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2006/05 - stavební uzávěra "Domoradice - Padělky + Za Matouškovic" - ZRUŠENO (*.pdf, 65 kB)
Nařízení 05/2006 - kterým se vyhlašuje stavební uzávěra pro lokalitu „Domoradice - Padělky + Za Matouškovic“

Nařízení 2006/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 04/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 06/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 05/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 04/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 03/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 02/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/09 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 09/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 08/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 07/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 05/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 04/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/03 - ze dne 23. 2. 2004, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místní komunikaci - ZRUŠENO (*.pdf, 77 kB)
Nařízení 3/2004 - kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2003/09 - ze dne 14. 7. 2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 90 kB)
Nařízení 9/2003 - o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2003/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 08/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 06/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 05/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 04/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 02/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 07/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 06/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 05/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 04/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 02/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/01 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 01/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2001/21 - ze 3. 12. 2001, které mění nařízení města č. 12/2001 - ZRUŠENO (*.pdf, 56 kB)
Nařízení 21/2001 - kterým se mění nařízení města č. 12/2001

Nařízení 2001/17 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 17/2001 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2001/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 10/2001 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2001/04 - ze dne 7. 5. 2001 o úpravě nájemného z bytu - ZRUŠENO (*.pdf, 60 kB)
Nařízení 04/2001 - úprava nájemného z bytu

 

Neplatná opatření obecné povahy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov