aktualizováno 1. 11. 2020

Oddělení kancelář starosty (oKS)

aktualizováno 31. 2. 2020

Na organizačním úseku zajišťuje agendu Rady města a Zastupitelstva města Český Krumlov, chod sekretariátu starosty; na úseku poskytování informací a styku s veřejností pracuje na mediálních projektech, posílení informovanosti veřejnosti, zajišťuje agendu public relations, agendu vnitřní komunikace, vydávání městských novin nebo obsahovou náplň webových stránek www.ckrumlov.cz.

Na úseku kultury připravuje oddělení podklady kulturní komisi, spolupracuje na pořádání kulturních a společenských akcí města, spravuje Program podpory kultury města Český Krumlov, zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí k Městské knihovně v Českém Krumlově, spolupracuje s městskou společností Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

Na úseku vnějších vztahů a zahraniční spolupráce podporuje rozvoj vnějších a zahraničních aktivit města, připravuje podklady pro jednání Komise pro cestovní ruch, organizuje spolupráci s partnerskými městy, spravuje Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov a spolupodílí se na propagaci města. 

Náplň práce Oddělení kancelář starosty je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Čermáková Lucie, Bc.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent vnějších vztahů
E-mail: lucie.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328
Halabicová Kristýna, Bc.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent kultury a PR
E-mail: kristyna.halabicova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 320
Hanicová Jiřina
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jirina.hanicova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Nestávalová Petra, Mgr.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121
Putschögl Filip, Mgr.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: vedoucí oddělení – manager kultury
E-mail: filip.putschogl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 314
Soudková Jana
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jana.soudkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 102
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov