aktualizováno 23. 9. 2020

Nově vyhlášená záplavová území toku Polečnice

aktualizováno 23. 9. 2020

Krajský úřad vyhlásil v našem správním území nová záplavová území toku Polečnice a to včetně aktivní zóny záplavového území. Aktuální zákres najdete v mapě GIS objektů. Jednotlivé úrovně záplavy (Q5=pětiletá povodeň, Q500=pětisetletá povodeň) se dají zapínat a vypínat v nabídce vrstev (v případě problémů s vykreslováním zkuste hodně oddálit a přiblížit mapu). Ve stejném menu se dá i vybrat i různá podkladová mapa nebo přidat například katastrální mapa. Nová vymezení se týkají obcí Český Krumlov, Kájov, Hořice na Šumavě, Polná na Šumavě.

Polečnice je levostranným přítokem Vltavy. Horní část toku prochází jižním směrem ve vojenském újezdu Boletice. Od hranice VÚ Boletice pak pokračuje jihovýchodním směrem až k ústí do Vltavy v Českém Krumlově. Inundace (zátopové území) má šířku do 100 m. Historicky nejvyšší zaznamenaná povodeň se zde vyskytla v srpnu 2002. Kulminační průtok v Českém Krumlově byl 220 m3/s. Rozsah záplavy je zobrazen v Mapě pro veřejnost.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hermanová Jana, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704

Mapová aplikace:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Moravec Zdeněk, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent - správce GIS
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov