aktualizováno 18. 8. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje o zrušení povinnosti nošení roušek

aktualizováno 18. 8. 2020

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje ruší s platností od 19. 8. 2020, 0.00 hodin:

  • zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve vnitřních prostorách úřadů.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje doporučuje s platností od 19. 8. 2020, 0.00 hodin:

I. pohyb a pobyt všech osob s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa)

a) ve všech zdravotnických zařízeních, včetně lékáren, a všech pobytových zařízeních sociálních služeb

b) v dalších prostorech s ohledem na přítomnost osob z ohrožených skupin obyvatelstva (např. senioři, osoby chronicky nemocné a další osoby, u kterých se vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu předpokládá závažnější průběh onemocnění)

c) ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)

II. všem osobám s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění dbát na dodržování veškerých hygienických a protiepidemických opatření.

III. pořadatelům hromadných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.

Celé znění nařízení mimořádného opatření je k dispozici zde

Upozornění

Povinnost používat nadále ochranné prostředky dýchacích cest pokračuje na Městském úřadu Český Krumlov, a to jak u zaměstnanců, tak veřejnosti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov