aktualizováno 13. 8. 2020

Český Krumlov prodlužuje prominutí poplatku za předzahrádky a reklamní zařízení až do konce roku

aktualizováno 13. 8. 2020

Ve snaze pomoci podnikatelům zmírnit dopady koronavirové krize a podpořit oživení ekonomické situace i v oblasti cestovního ruchu, obchodu a pohostinství prominulo město Český Krumlov již v dubnu poplatek za hostinské zahrádky a reklamní zařízení na dobu od začátku nouzového stavu až do konce srpna. Rada města začátkem srpna zhodnotila dosavadní přínos i odhad budoucího vývoje a rozhodla prodloužit prominutí poplatku do konce letošního roku. Jedná se totiž o jednoduchou, ale přitom velmi účinnou pomoc krumlovským podnikatelům v této nelehké době. Celková jejich úspora se dá odhadnout na několik milionů korun.

„Máme radost, že se poslední týdny do města opět vrátili turisté a těší nás to o to víc, že se jedná především o návštěvníky české a návštěvníky ze sousedních zemí. I vzhledem k pěknému počasí dávají většinou přednost posezení na venkovních předzahrádkách a snad to takto vydrží i v prvních podzimních měsících. Proto si myslíme, že prominutí tohoto poplatku až do konce roku je velmi užitečné a ze strany podnikatelů vítaný krok," uvádí starosta města Dalibor Carda.

Je třeba ovšem upozornit, že se v případě umístění předzahrádek či reklamního zařízení, i přes prominutí poplatku za ně, stále jedná o zábor veřejného prostranství, ke kterému je třeba souhlasu rady města, podnikatelé tak musí podat žádost o povolení předzahrádky na městský úřad.

„Je nutné mít radou města schválené tržní místo k danému účelu a v určitých obrysech. Následně je možné si požádat o zvláštní užívání komunikace podle zákona o pozemních komunikacích pro umístění předzahrádky či reklamního zařízení," uvedl vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Sládek.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov