aktualizováno 11. 8. 2020

Voda v Hornobránském rybníku není vhodná ke koupání, město připravuje opatření ke zlepšení kvality

aktualizováno 11. 8. 2020

Laboratorní testy potvrdily v Hornobránském rybníku výskyt cerkárií ptačí motolice a sinic, naopak byly zcela vyvráceny obavy ze znečištění odpadní vodou a saponáty. Nicméně letošní sezóna na rybníku je zřejmě předčasně ukončena, voda aktuálně není vhodná ke koupání.

Českokrumlovský vodoprávní úřad zadal rozbor kvality vody v Hornobránském rybníku, která je v posledních dnech snížena, na hladině se vyskytuje pěna a voda je nestandardně zabarvena. Akreditovaná laboratoř společnosti ČEVAK, a.s. odebrala a vyhodnotila vzorky vody ze třech míst: na přítoku, na pláži a na odtoku.

„Výsledky odhalily zvýšený výskyt huminových kyselin na přítoku a bohužel i výskyt sinic. Obavy veřejnosti, že vodu znečišťuje odpadní voda a chemické látky se naštěstí nepotvrdily. Znečištění vody tedy primárně nezpůsobil lidský faktor," uvádí Vlasta Horáková z Odboru životního prostředí a zemědělství. Výskyt sinic způsobuje, že voda není vhodná ke koupání. Sinice se na Hornobránském rybníku objevily kvůli velkému množství živin ve vodě v kombinaci s vysokými teplotami.

Zároveň analýza vzorků vody Státním zdravotním ústavem v Praze potvrdila výskyt cerkárií ptačí motolice ve vodě, které způsobují tzv. cerkáriovou dermatitidu. Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže. Je doprovázena intenzivním svěděním, které trvá obvykle několik dní. Způsobují ho drobní parazitičtí živočichové, jejichž životní cyklus je vázán jednak na vodní plže a dále na vodní ptáky, např. divoké kachny.

Město Český Krumlov okamžitě přistoupilo k opatřením, která mají zajistit zlepšení kvality vody. „Do Hornobránského rybníka se přivaděčem z drahoslavických rybníků začne napouštět voda. Voda se tak obmění a pokusíme se eliminovat sinice, což vnímáme jako pozitivum, nicméně cerkárií se tím nezbavíme a stále bude koupání na vlastní nebezpečí," dodává místostarosta Martin Hák.

Kvalita drahoslavických rybníků Sebevrah I a Sebevrah II je výborná, voda z nich tak pomůže Hornobránskému rybníku zredukovat sinice. Dalším z opatření je čištění břehů od vegetace. Město také připomíná, že v areálu rybníka platí zákaz krmení kachen, opětovně tak apeluje na občany, aby kachny nekrmili.

Tvorbu metodiky, která má za cíl zvýšit kvalitu vody a v maximální možné míře redukovat i výskyt cerkárií, bude město konzultovat s odborníky z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích a Státního zdravotního ústavu v Praze.

V současné době se na Hornobránském rybníku rekonstruuje dřevěné molo. Investice do obnovy mola byla naplánovaná, a přestože zřejmě letos už nebudou plavci rybník využívat, město rekonstrukci pochopitelně dokončí. V nejbližších dnech bude také v areálu umístěn pingpongový stůl.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov