aktualizováno 8. 7. 2020

RE-USE Centrum umožní opětovné využití starších věcí a pomůže méně majetným občanům

aktualizováno 8. 7. 2020

Město Český Krumlov v rámci projektu zaměřeného na snížení množství odpadu získalo mobilní buňky, kde je možno uskladnit věci, které jsou již pro někoho nepotřebné, ale někdo je naopak ještě využije. Občané tedy mohou darovat pro další upotřebení různé věci, především vybavení domácnosti.

Darováním těchto věcí pomohou občané potřebným a méně majetným lidem. Věci musí být funkční a čisté.

Zájemci, kteří chtějí věci darovat, se mohou obracet na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří posoudí, zdali jsou tyto věci využitelné, a individuálně se domluví na předání.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pechová Ingrid, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Sýkora Martin, Bc.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: martin.sykora@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 408

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov