aktualizováno 26. 6. 2020

Územní studie veřejných prostranství Jelení zahrady a sportovní zóny Chvalšinská

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551

aktualizováno 26. 6. 2020

Logo EU + MMRR

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Veřejné projednání ANALYTICKÉ fáze se uskutečnilo dne 23. 6. 2020 od 15.30 hod v v kině Luna, Špičák 134, Český Krumlov.

Do 24. 7. 2020 může veřejnost zasílat jakékoli připomínky k obsahu ANALYTICKÉ fáze studie na Odbor úřad územního plánování MěÚ Český Krumlov: písemně - doručením do podatelny městského úřadu, e-mailem - na adresu jana.hermanova@ckrumlov.cz.

Doručené připomínky budou městským úřadem předány zpracovatelům studie, aby je mohli zohlednit při zpracování další (tj. návrhové) fáze.

Obsah prezentace provedené na veřejném projednání dne 23. 6. 2020:

Prezentace ANALYTICKÉ fáze územní studie veřejných prostranství Jelení zahrady a sportovní zóny Chvalšinská

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hermanová Jana, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov