aktualizováno 23. 6. 2020

Dotace na opravy památek z Programu regenerace 2021

aktualizováno 23. 6. 2020

Odbor památkové péče v rámci administrace Programu regenerace připravuje každoroční aktualizaci programu formou průzkumu zájmu o přidělení příspěvku na rok 2021. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec v roce 2021. Občané mohou v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do programu regenerace na rok 2021 vyplnit formulář Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov na rok 2021.

Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na podatelnu městského úřadu nejpozději do pondělí 31. srpna 2020 do 17.00 hodin.

Další informace k Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny je dispozici zde.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov