aktualizováno 19. 5. 2020

Poplatek za předzahrádky Český Krumlov prominul, o jejich zřízení však musí podnikatelé nadále žádat

aktualizováno 19. 5. 2020

Přestože Český Krumlov odpustil podnikatelům poplatek za restaurační zahrádky, k jejich umístění je nadále potřeba souhlas rady města. Řada provozovatelů se totiž mylně domnívá, že s prominutím poplatku souvisí i volné umísťování stolků a židlí před svůj podnik. To ale nelze bez předchozí žádosti a povolení města.

Jedním z opatření, ke kterým přistoupilo město Český Krumlov v pomoci podnikatelům ve zmírnění dopadů koronavirové krize, je prominutí poplatku za předzahrádky, a to od začátku nouzového stavu až do konce srpna.

„V posledních dnech se ale potýkáme s chybnou interpretací, kdy se provozovatelé domnívají, že prominutí poplatku znamená to samé jako povolení ke zřízení předzahrádky a umisťují před restaurace stolky bez jakékoli konzultace, a především souhlasu města," uvádí starosta Dalibor Carda.

Stále se však jedná o zábor veřejného prostranství, ke kterému je potřeba souhlas rady města. Podnikatelé si tak pro umístění předzahrádek musí podat žádost na městský úřad.

„Je nutné mít radou města schválené tržní místo k danému účelu a v určitých obrysech. Následně je možné si požádat o zvláštní užívání komunikace podle zákona o pozemních komunikacích pro umístění této předzahrádky či jiného předmětu," vysvětluje Jan Sládek z Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Veškerou agendu spojenou se záborem veřejného prostranství vykonává Odbor dopravy a silničního hospodářství: 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov