aktualizováno 9. 4. 2020

Zákaz rozdělávání ohně v lesích, parcích a zahradách

aktualizováno 9. 4. 2020

Hejtmanka Jihočeského kraje vydala 9. dubna 2020 rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí je vydáno z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

Jihočeský kraj tak reaguje na návrh HZS Jihočeského kraje, který v posledních dnech řeší extrémní nárůst požárů v přírodním prostředí.

Platnost: od 9. dubna 2020 od 12 hodin do odvolání.

Vymezení území: celé území Jihočeského kraje.

Omezení a opatření

  • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení;
  • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek) na místech uvedených v článku 3 nařízení kraje č. 2/2016.

Celé znění rozhodnutí č. 1/2020 a platné znění nařízení č. 2/2016 naleznete zde.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov