aktualizováno 13. 3. 2020

V Českém Krumlově zasedal krizový štáb

aktualizováno 13. 3. 2020

Na základě vyhlášeného nouzového stavu v České republice zasedal v pátek 13. března 2020 Krizový štáb obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Pracovník krizového řízení Slavomír Čurda seznámil vedení města, úřadu a zástupce složek integrovaného záchranného systému s aktuálně vydanými nařízeními vlády a z nich vyplývajícími konkrétními případy týkající se města Český Krumlov.

Krizový štáb dále projednal:

 • zajištění informovanosti veřejnosti o přijatých opatřeních ve věci prevence nebezpečí vzniku a rozšíření nákazy koronaviru;
 • činnost hasičských a policejních jednotek a jejich působení na hraničních přechodech;
 • možnosti zapojení dobrovolných hasičů při pomoci s materiálním zajištěním seniorů;
 • případné dohotovení základní a mateřské školy pro děti zaměstnanců složek IZS, které je v kompetenci KŠ Jihočeského kraje;
 • uzavření Infocentra Český Krumlov;
 • zajištění přísnějších hygienických opatření na Městském úřadu Český Krumlov; tj. pracovníci úklidu několikrát denně dezinfikují exponovaná místa;
 • zajištění respirátorů pro zaměstnance MěÚ, zejména pro referenty na podatelně, pokladně, dopravní agendě a agendě občanských průkazů a cestovních dokladů, tajemník MěÚ uvedl potřebu 600 - 1000 kusů respirátorů;
 • interaktivní mapu pomocí níž si mohou pendleři ověřit vzdálenost 100 km od hranic ČR;
 • návrh zřízení infolinky pro seniory;
 • informování obcí v okrese Český Krumlov o ustanovení stálé pracovní skupiny krizového štábu, na kterou se mohou v případě potřeby obracet;
 • problematické chování mládeže, která se ve volném čase shlukuje a požívá alkohol;
 • vlastní výrobu dezinfekce lékárnou Nemocnice Český Krumlov a její distribuci občanům; v současné době lékárna vydává jednu lahvičku o hmotnosti 75 g pro jednu osobu za den.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov