aktualizováno 10. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: uzavření škol a zrušení společenských a sportovních akcí s účastí nad 100 osob 

aktualizováno 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10. března 2020 mimořádná opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol a zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání a akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. 

Uzavření škol

Od 11. března 2020 budou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Omezení se netýká předškolního vzdělávání, tj. mateřské školy zůstávají v provozu. Opatření platí do odvolání. 

Celé znění opatření je k dispozici zde

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

Pečujete o školáka ve věku do 10 let a musíte s ním od 11. března 2020 zůstat doma? Máte možnost požádat o ošetřovné, více informací na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení

Zákaz společenských akcí nad 100 osob

Od 10. března 2020 od 18.00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření platí do odvolání. 

Celé znění opatření zákazu pořádání akcí je k dispozici zde

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov