aktualizováno 13. 2. 2020

Český Krumlov vydal zákaz vstupu do lesů

aktualizováno 13. 2. 2020

Kvůli bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti z důvodu poškození lesa větrnou bouří Sabine, která zasáhla Českou republiku 10. února 2020, vydal českokrumlovský Odbor životního prostředí a zemědělství zákaz vstupu do městských lesů. Zákaz se vztahuje na lesní pozemky od města Větřní přes Dubík k obci Kájov a vrchu Horní Brána - Nad Kostnicí. Zákaz platí do konce března.

Ve čtvrtek 13. února 2020 vydal Městský úřad v Českém Krumlově, Odbor životního prostředí a zemědělství opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa. Zákaz se vydává v kvůli nebezpečí, které hrozí návštěvníkům lesa v důsledku škod způsobených orkánem Sabine 10. a 11. února.

„Všechny lesní porosty v okolí Českého Krumlova byly postiženy větrnou kalamitou. Došlo k narušení stability porostů a hrozí pád stromů, nebo jejich částí," vysvětluje Miroslav Štoll, jednatel Lesů města Český Krumlov.

Zákaz vstupu s okamžitou platností se vztahuje na území městských lesů od Větřní přes Dubík ke Kájovu a v okolí vrchu Horní Brána - Nad Kostnicí, tj. lesa nad psím útulkem. Jedná se o lesní lokality nacházející se na okraji města Český Krumlov a částečně i města Větřní nebo obce Kájov, které jsou celoročně intenzivně využívány k různým volnočasovým aktivitám.

Po větrné bouři Sabine se v lese nachází velké množství poškozených stromů (polomů a vývratů), i nestabilních stromů, které mohou svým pádem ohrozit bezpečnost a zdraví lidí pohybujících se v lese. V současnosti probíhá zpřístupnění lesních cest pro následující intenzivní zpracování následků větrné bouře.

Zákaz vstupu platí do 31. března 2020.

Celé znění opatření je k dispozici zde.

 

Mapa lokalit zákazu vstupu

Mapa lokalit zákazu vstupu

po kliknutí na obrázek se otevře interaktivní mapa se zákresem lokality

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bláha Luboš
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov