aktualizováno 6. 2. 2020

Nový poplatek z pobytu pro všechny ubytovatele

aktualizováno 6. 2. 2020

Malá revoluce proběhla v oblasti místních tzv. ubytovacích poplatků. V říjnu schválil Parlament České republiky novelu zákona o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.), která byla následně zveřejněna ve Sbírce zákonů dne
6. 11. 2019 pod č. 278.

Touto novelou byly zrušeny dva místní poplatky, konkrétně poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a byly nahrazeny jedním poplatkem z pobytu, maximální sazba tohoto poplatku pro rok 2020 činí 21 Kč za osobu a den.

Zastupitelstvo města naplnilo požadavky zákona a na svém prosincovém zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou tento poplatek zavádí a stanovuje sazbu poplatku v maximální možné výši 21 Kč za osobu a den.

Poplatek se týká všech typů ubytování, od kempů a ubytoven, přes hotely, až po chaty, chalupy a Airbnb. Poplatek se týká všech druhů pobytů všech, např. i služebních cest.

Definice předmětu poplatku, poplatníka, plátce, formulace ohlašovací a evidenční povinnosti, stanovené sazby poplatku, splatnosti a osvobození jsou upraveny Obecně závaznou vyhláškou města Český Krumlov č. 4/2019 o místních poplatcích.

Poplatek od ubytovaného nadále vybírá ubytovatel, tedy ten, který úplatný pobyt poskytuje, zachovány jsou ohlašovací a evidenční povinnosti ubytovatelů.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov